Kalender

Okt
25
ons
Styrelsemöte @ RCC, Stockholm
Okt 25 kl. 17:00 – 19:00

Är du medlem så är du välkommen att delta på årsmötet.

Välkommen!

Okt
27
fre
Temadag för kontaktsjuksköterskor om matstrups- och magsäckscancer
Okt 27 heldag

Temadag: Vägen emellan

– En nationell temadag om hur robusta nätverk skapas för patienternas bästa.
Styrgruppen för det Nationella Registret för Esofagus och Ventrikelcancer (NREV) inbjuder dig som arbetar med patienter med de cancersjukdomar som omfattas av registret.

Cancerföreningen PALEMA deltar i programmet.

Läs mer på RCC:s hemsida http://www.cancercentrum.se/norr/om-oss/kalender/2017/temadag-matstrups–och-matsackscancer/

Nov
8
ons
Möte för patienter och anhöriga/närstående i PALEMA i Stockholmsregionen @ RCC Stockholm-Gotlands lokaler
Nov 8 kl. 16:30 – 19:00

 

En av de viktigaste uppgifterna i PALEMA är att erbjuda stöd och hjälp genom kontaktverk-samhet med patienter och anhöriga/närstående som själva varit/är i samma situation.
På mötena tar vi upp frågor och talar med personer med samma eller liknande erfarenheter och därför är bara patienter och anhöriga/närstående inbjudna.
Meningen är inte att vi skall ersätta professionen utan utgöra ett komplement till denna.
Även patienter och anhöriga/närstående utanför Storstockholmsregionen är välkomna och detta gäller även sådana som inte är medlemmar i PALEMA.

Mötet är i RCC Stockholm-Gotlands lokaler på Västgötagatan 2, plan 4 och vi börjar med kaffe/te 16.30

Anmälan sänds till: stockholm-gotland@palema.org

Sista anmälningsdag är: 6 november

Välkomna

Nov
16
tor
Världspankreascancerdagen
Nov 16 heldag
Världspankreascancerdagen

Världspankreascancerdagen den 16 november syftar till att öka medvetenheten om pankreascancer och de drabbades situation. Tillsammans kan vi göra skillnad och skapa hopp om förbättringar för drabbade och anhöriga både vad gäller behandling och möjlighet till emotionellt stöd!

Ungefär 1200 personer i Sverige får diagnosen pankreascancer varje år, men ca 1800 avlider, vilket är fler än antalet personer som dör i t.ex. bröstcancer. Pankreascancer upptäcks i ett sent skede och oftast är det för sent att bota. Femårsöverlevnaden är endast 6 procent. Vården behöver bli bättre och anslagen till forskning öka. Cancerföreningen PALEMA kommer att delta i världspankreascancerdagen för tredje gången.

Visa ditt stöd: klä dig i lila, köp lila bandet på palema.org och bli medlem i cancerföreningen PALEMA.

Läs mer om världspankreascancerdagen

Nov
30
tor
Styrelsemöte @ RCC, Stockholm
Nov 30 kl. 17:00 – 19:00

Är du medlem så är du välkommen att delta på årsmötet.

Välkommen!

Jan
10
ons
Möte för patienter och anhöriga/närstående i PALEMA i Stockholmsregionen @ Mötet är i RCC Stockholm-Gotlands lokaler
Jan 10 kl. 16:30 – 19:30

En av de viktigaste uppgifterna i PALEMA är att erbjuda stöd och hjälp genom kontaktverksamhet med patienter och anhöriga/närstående som själva varit/är i samma situation.
På mötena tar vi upp frågor och talar med personer med samma eller liknande erfarenheter och därför är bara patienter och anhöriga/närstående inbjudna.
Meningen är inte att vi skall ersätta professionen utan utgöra ett komplement till denna.
Även patienter och anhöriga/närstående utanför Storstockholmsregionen är välkomna och detta gäller även sådana som inte är medlemmar i PALEMA.

Mötet är i RCC Stockholm-Gotlands lokaler på Västgötagatan 2, plan 4 och vi börjar med kaffe/te 16.30

Anmälan sänds till: stockholm-gotland@palema.org

Sista anmälningsdag är: 6 november

Välkomna

Jan
25
tor
Styrelsemöte @ RCC, Stockholm
Jan 25 kl. 17:00 – 19:00

Är du medlem så är du välkommen att delta på årsmötet.

Välkommen!

Feb
21
ons
Styrelsemöte @ RCC, Stockholm/Gotland
Feb 21 kl. 17:00 – 19:00

Är du medlem så är du välkommen att delta på årsmötet.

Välkommen!

Mar
7
ons
Årsmöte @ RCC, Stockholm/Gotland
Mar 7 kl. 17:00 – 19:00
Mar
21
ons
Möte för grupperna med patienter och anhöriga/närstående @ Mötet är i RCC Stockholm-Gotlands lokaler
Mar 21 kl. 16:30 – 19:30

En av de viktigaste uppgifterna i PALEMA är att erbjuda stöd och hjälp genom kontaktverk-samhet med patienter och anhöriga/närstående som själva varit/är i samma situation.
På mötena tar vi upp frågor och talar med personer med samma eller liknande erfarenheter och därför är bara patienter och anhöriga/närstående inbjudna.
Meningen är inte att vi skall ersätta professionen utan utgöra ett komplement till denna.
Även patienter och anhöriga/närstående utanför Storstockholmsregionen är välkomna och detta gäller även sådana som inte är medlemmar i PALEMA.

Mötet är i RCC Stockholm-Gotlands lokaler på Västgötagatan 2, plan 4 och vi börjar med kaffe/te 16.30

Anmälan sänds till: stockholm-gotland@palema.org

Sista anmälningsdag är: 19 mars

Välkomna