Nätverket mot cancer – som PALEMA är medlem i – har medverkat i arbetet att ta fram rapporten “Klinisk forskning år 2030 – 10 konkreta förslag för att stärka forskning som förbättrar och räddar liv”. 

Agenda för hälsa och välstånd

Den 8 maj överlämnade Stiftelsen Forska!Sverige tillsammans med de 34 organisationerna i ”Agenda för hälsa och välstånd” en rapport till regeringen med tio konkreta förslag för att stärka forskning som förbättrar och räddar liv.

Förslagen är ett bidrag till regeringens life science-strategi och den kommande forskningspropositionen.

Läs rapporten: Klinisk forskning år 2030 – 10 konkreta förslag för att stärka forskning som förbättrar och räddar liv

Läs debattartikeln som publicerades i Dagens Samhälle i samband med lanseringen.

Läs pressmeddelandet som publicerades i samband med lanseringen.

Pin It on Pinterest

Share This