Pankreascancer är den fjärde vanligaste orsaken till död i cancer och endast 3-5 procent av patienter med pankreascancer lever efter fem år och den förväntade livslängden efter diagnos är endast några månader. Därför är en tidig diagnos mycket viktig.

I början ger pankreascancer inga eller mycket diffusa symtom. Detta gör att sjukdomen är svår att upptäcka. Det är oftast först i ett senare stadium, när de för sjukdomen mer typiska symtomen börjar uppträda, som patienter och sjukvårdspersonal börjar misstänka pankreascancer.

Kan man upptäcka sjukdomen i ett tidigare skede, så är möjligheterna att operera och i bästa fall bota mycket större.

Nu finns broshyren “10 varningssignaler om pankerascancer” på 14 olika språk att läsa och ladda ned. Hjälp gärna till att sprida denna!

10 varningssignaler om pankerascancer

Pin It on Pinterest

Share This