Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för perioden 1 januari – 31 december 2017

av | 7 mars, 2018 | Om PALEMA

Verksamhetsberättelse
Cancerföreningen PALEMA är enligt stadgarna en intresseförening för personer som har eller har haft cancer i PAncreas (bukspottkörtel), Lever/galla, MAgsäck/matstrupe, samt för anhöriga/närstående och/eller andra med yrkesmässig anknytning till dessa sjukdomar.

PALEMA’s ändamål och uppgift är att verka för att förebygga, bekämpa och mildra effekterna av cancer i pankreas, lever, magsäck och matstrupe samt att verka för en förbättrad vård och livssituation för målgruppens drabbade.
Insatser och aktiviteter för att främja dessa ändamål är:

 • Verka för att rikstäckande bygga upp lokalföreningar i Sverige.
 • Erbjuda stöd och hjälp genom kontaktverksamhet med patienter och
  anhöriga/närstående som själva varit/är i samma situation
 • Bedriva informationsverksamhet om cancersjukdomarna och dess följder.
 • Informera och påverka beslutsfattare i syfte att uppnå hög prioritet för dessa
  sjukdomars förebyggande, bekämpande och mildrande.
 • Anskaffa ekonomiska medel i syfte att främja forskning, utveckling och utbildning
  som ligger i linje med föreningens ändamål.

PALEMA är en ideell, religiöst och partipolitiskt obunden förening.

Föreningen hade 132 betalande medlemmar per den 1 jan 2017 och 361 betalande medlemmar per den 31 dec 2017. Medlemmarna finns i hela Sverige, dock mest i Storstockholmsområdet och i södra och västra Sverige. Medlemstillväxten har således ökat med 275% under 2017 vilket vi i styrelsen är klart nöjda med.

Läs mer: Verksamhetsberättelsen för 2017 (.pdf)

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Fler nyheter:

Tack!
Om PALEMA

Tack !

Vi på PALEMA är ju helt beroende av bidrag, gåvor och donationer. Utan dessa hade vi inte kunnat driva vår verksamhet. Vi vill med detta inlägg bara framföra ett varmt TACK till dig som stödjer oss och vår verksamhet på olika sätt.

Pin It on Pinterest