Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Uppdaterat vårdprogram för levercellscancer

av | 5 augusti, 2020 | Levercancer

Överlevnaden för de 500 som insjuknar i levercancer har förbättrats i Sverige sedan vårdprogram infördes, och fler får behandling. Nu finns ytterligare medicinsk antitumoral behandling vid icke botbar cancer.

Förändringar jämfört med tidigare version

  • Som alternativ till andra linjens behandling rekommenderas nu, förutom tyrosinkinasinhinitorerna regorafenib och cabozantinib även ramicurimab. Ramucirumab är en antikropp mot receptorn för VEGF2 som ges intravenöst. Indikationen är patienter med högt alfafetoprotein (vilket är en negativ prognostisk markör och associerat med vaskulär invasion).
  • Immunterapi har ännu inte indikation vid HCC, men studier har genomförts även i Sverige. Information har uppdaterats om resultat från genomförda studier vid HCC.

Nationellt vårdprogram för levercellscancer, Kunskapsbanken

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Fler nyheter:

Pin It on Pinterest