Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

Dina erfarenheter om tiden efter cancerbehandlingen behövs

av | 1 oktober, 2020 | Cancer generellt

Kunskapsteam CaPrim (Cancer i Primärvården) vid Akademiskt Primärvårdscentrum planerar i samarbete med Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland projektet ”Aktiv överlämning och aktivt mottagande i primärvården av personer som behandlats för cancer”.

Observera att detta enbart gäller dig som hör till Region Stockholm-Gotland!

Projektet är ett led i arbetet med den nationella Långsiktiga inriktningen för cancervård som lades fram av regeringen 2018 och där det slå fast att ”Primärvården har en nyckelroll för att bidra till sammanhållna vårdkedjor genom dess arbete med att såväl upptäcka cancer som att följa upp och rehabilitera cancerpatienter efter genomförd behandling”.

Under 2020-21 kommer de att genomföra en pilotstudie av ett nytt arbetssätt. Det handlar om strukturerad kommunikation och tydlig ansvarsfördelning mellan kontaktsjuksköterskor i cancervården på sjukhus och distriktssköterskor i primärvården när det gäller rehabilitering och personcentrerat stöd till personer som avslutat sin cancerbehandling.

pink balloon lot on air during daytime
För att projektet ska bli så bra som möjligt är de måna om att redan på planeringsstadiet ta del av olika intressenters perspektiv på frågan. Som ett viktigt första steg önskar de diskutera projektets upplägg och inriktning tillsammans med patienter och patientrepresentanter. De skulle därför vilja få kontakt med dig som vill dela med dig av dina erfarenheter om tiden efter cancerbehandlingen.

Diskussionerna sker i så kallade fokusgrupper digitalt via Microsoft Teams torsdag 15/10 kl. 18-20 eller tisdag 20/10 kl. 17-19.

För att kunna bidra i diskussionen bör du vara bekväm med att delta i digitala möten och ha tillgång till en stabil internetuppkoppling. Intresseanmälan skickas till: emma.granlund-hjelm@sll.se, senast 5/10.

Uppge i intresseanmälan vilket datum som du vill delta, samt ditt telefonnummer så de kan ringa upp dig. Anledningen till att de vill ringa upp är att de behöver några uppgifter ifrån dig så att de kan planera fokusgrupperna på bästa sätt.*

Vid intresse finns det också möjlighet att ingå i ett mer långsiktigt samarbete i ovan nämnda forsknings- och vårdutvecklingsprojekt.

*De värnar om att behandla dina personuppgifter med transparens och öppenhet och med respekt för din personliga integritet. För mer information kan du se APC och AVC:s integritetspolicy

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Dela – Mejla – Skriv ut:

Share- Email – Print:

Fler nyheter:

More news:

Fahim Ebrahimi, postdoktor, Foto: Gunilla Sonnebring
Forskning, Levercancer

Levercancer och allvarlig leversjukdom vanligare om fettlever finns i familjen

Även familjemedlemmar till personer med metabolt orsakad fettlever har en ökad risk att utveckla levercancer och avlida av leverrelaterade sjukdomar. Detta skulle kunna innebära att även närstående är betjänta av de livsstilsråd som idag endast ges till patienter. Det menar forskare vid Karolinska Institutet som kan visa sambandet i en rikstäckande studie publicerad i Journal of Hepatology.

Fahim Ebrahimi, postdoktor, Foto: Gunilla Sonnebring
Forskning, Levercancer

Levercancer och allvarlig leversjukdom vanligare om fettlever finns i familjen

Även familjemedlemmar till personer med metabolt orsakad fettlever har en ökad risk att utveckla levercancer och avlida av leverrelaterade sjukdomar. Detta skulle kunna innebära att även närstående är betjänta av de livsstilsråd som idag endast ges till patienter. Det menar forskare vid Karolinska Institutet som kan visa sambandet i en rikstäckande studie publicerad i Journal of Hepatology.

Pin It on Pinterest