Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

Spännande ny teknologi för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer

av | 6 november, 2020 | Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer), Världspankreascancerdagen (WPCD)

Det håller på att utvecklas nya metoder som möjliggör att genom exempelvis ett enkelt blodprov kunna upptäcka cancer i ett tidigt skede. Detta kan bli ett banbrytande genombrott i kampen mot bukspottkörtelcancer.

Pancreatic Cancer Awareness Month / Världspankreascancermånaden - 2020

Vid förra årets Världspankreascancerdag deltog ett par talare som pratade om nya metoder för att kunna upptäcka cancer tidigare. Vi kommer att följa upp ett par av dessa och börjar med en av de deltagande talarna som var Linda Dexlin Mellby från företaget Immunovia som pratade på temat “Blodprov för pankreascancer – när finns det på vårdcentralen?”

Ett av de stora problemen med bukspottkörtelcancer är att den oftast upptäcks för sent. Symptomen är inte sällan vaga och kan förväxlas med andra sjukdomar. På grund av att det upptäcks så sent så har en patient som diagnostiseras med bukspottkörtelcancer i Europa i snitt mindre än 5 månader kvar att leva.

IMMray® PanCan-d - Bild från immunovia.com

Immunovia är ett av de företag som jobbar med ny teknik och som har tagit fram en produkt som enligt dem har potentialen att dramatiskt öka patientöverlevnadsgraden från 5–8 % till upp till 49 % för de som testas och upptäcks tidigare än idag med en cancer i ett stadium som går att operera.

Produkten genomgår för närvarande klinisk utvärdering i några av världens största kliniska studier om bukspottkörtelcancer, och när det har validerats kommer det att bli ett test för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer med potential att väsentligt förbättra patienternas överlevnad.

Deras tidiga studier visar att testet kan detektera stadium I och stadium II av bukspottkörtelcancer med en mycket hög noggrannhet och förhoppningen är stor att de pågående studierna för verifiering och validering av testet inför dess CE-märkning, skall bekräfta dessa resultat. Men innan de pågående verifierings- och valideringsstudierna är klara är alltså inga slutliga siffror för testets egenskaper bekräftade.

Kan alla testas?

Man räknar inte med att kunna genomföra en generell screening på samtliga personer, det skulle inte vara hälsoekonomiskt försvarbart, men man har identifierat tre huvudsakliga riskgrupper där det för närvarande pågår olika studier:

  • riskgruppen ärftlig/närstående och bukspottkörtelcancer. Denna grupp omfattar cirka 10% av alla fall av bukspottkörtelcancer.
  • patienter i riskgruppen nydiagnostiserad diabetes typ II efter 50 års ålder. I den gruppen har patienterna 6–8 gånger förhöjd risk att utveckla bukspottkörtelcancer inom 1–3 år. Denna grupp omfattar ytterligare cirka 10% av alla fall av bukspottkörtelcancer.
  • riskgruppen vaga, ospecifika symptom associerade med bukspottkörtelcancer där kliniker misstänker, eller vill utesluta, bukspottkörtelcancer. Denna grupp är lite svårare att bedöma, men man uppskattar att cirka 50% av alla får någon typ av tidiga symptom.

När dessa studier är slutförda kommer resultaten att ligga till grund för ansökan om kostnadsersättning och införande i nationella riktlinjer för vården av bukspottkörtelcancer.

När kan detta bli tillgängligt för vården?

Förhoppningen är att produkten kan CE-märkas under 2021 och därmed bli tillgänglig för vården.

Det betyder däremot inte att det omedelbart kommer att börja användas, det krävs sannolikt en tid av information och kommunikation till vården om detta så att alla läkare blir medvetna om möjligheten. Sedan är det också varje vårdgivare som bestämmer om dessa tester skall användas eller ej, det en kostnad som kan påverka hur villiga de är att testa och hur deras kriterier för när det är lämpligt sätts.

Därför kan det vara viktigt att informationen om denna produkt sprids så att personer som misstänker att de skulle kunna vara drabbade av bukspottkörtelcancer kan påpeka möjligheten att testa för sin läkare om denne ännu inte nåtts av informationen.

Nu är väl de flesta av PALEMAs medlemmar och följare redan drabbade, eller möjligen anhöriga till drabbade, men eftersom det finns en viss risk för ärftlighet så är det ju bra om anhöriga och släktingar känner till möjligheten och inte minst är vaksamma för de symptom som vi känner till idag och som finns beskrivna bland annat i broschyren ”10 varningssignaler för pankreascancer”.

Provrör

Om vården inte vill då?

Om nu en läkare inte tycker det är försvarbart att genomföra denna test, eller om det inte hunnit spridas än, så kommer det troligen att finnas möjlighet att köpa testet själv. Immunovia kommer att samarbeta med ett privat vårdbolag för testning som även privatpersoner kommer att kunna nyttja. Man kommer då att få kontakt med en läkare som i samråd med patienten förmedlar testet och också
kommer att presentera resultatet.

Exakt när detta kommer att vara tillgängligt, hur det kommer att fungera, var man kommer att kunna testa sig samt hur mycket det kommer att kosta är ännu inte klart. Vi på PALEMA kommer att bevaka detta och informera när det är tillgängligt.

Bara för bukspottkörtelcancer?

Immunovia har fokuserat de tidiga studierna på just bukspottkörtelcancer eftersom tidig upptäckt är extra viktigt just här.

Men deras teknologi visar även lovande resultat för tidig upptäckt av flera andra typer av cancer än bukspottkörtelcancer men varje sjukdom är unik och kräver en välstrukturerad metod med ett stort antal prover från retrospektiva studier.

Det finns flera pågående projekt i samarbete med CREATE Health vid Lunds universitet. Om de lyckas kommer dessa projekt att generera nya patent som Immunovia kommer att få tillgång till, och resultaten kommer att läggas till i pipelinen av specifika test för att utvecklas och valideras ytterligare.

Immunovia har idag patentportföljer inom området för prostatacancer och bröstcancer, baserade på forskningsstudier från akademiska samarbeten. Exempel på andra cancerprojekt som är i forskningsstadiet, är ytterligare studier när det gäller olösta kliniska behov kring lungcancer och bukspottkörtelcancer samt andra cancertyper där tidig upptäckt är särskilt viktig.

Det finns mer information på Immunovias hemsida samt även en serie med webbinarier för den som vill fördjupa sig.

Andra metoder

Det pågår mycket spännande forskning inom området just nu och i en kommande artikel skall vi följa upp en annan deltagare från förra årets WPCD, ett företag som idag kan erbjuda möjligheten att testa för förhöjd risk för ärftlig cancer och som även jobbar med andra spännande tekniker för tidig upptäckt av cancer.

Video från förra årets WPCD

För er som missade förra årets föreläsningar eller vill fräscha upp minnet om Immunovias teknik, kan ni här nedan se deras inlägg.

Information och bild från immunovia.com med deras tillstånd .

Om PALEMAs artiklar

Det händer ibland att vi skriver artiklar om ett specifikt företag, en specifik organisation eller en specifik produkt. Vi tar aldrig emot någon ersättning för att skriva artiklar utan vi skriver enbart om det som vi bedömer vara av intresse för våra läsare. Likaså om vi länkar till en specifik sida så är det för att vi bedömer informationen där vara av intresse för våra läsare, inte för att vi får betalt för det.

Våra olika policyer, bland annat sponsor- och samarbetspolicy finns att läsa här.

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Dela – Mejla – Skriv ut:

Share- Email – Print:

Fler nyheter:

More news:

Vad är genomik och precisionsmedicin?
Cancer generellt, Forskning, Immunterapi

Vad är genomik och precisionsmedicin?

Under de senaste tio åren har det skett en snabb teknikutveckling som lett till att människans hela arvsmassa, ett genom, kan läsas av på mindre än ett dygn och till en bråkdel av kostnaden för det första genomet som analyserades. Detta har möjliggjort att kraftfulla gensekvenseringstekniker nu kan användas i sjukvården.

Fahim Ebrahimi, postdoktor, Foto: Gunilla Sonnebring
Forskning, Levercancer

Levercancer och allvarlig leversjukdom vanligare om fettlever finns i familjen

Även familjemedlemmar till personer med metabolt orsakad fettlever har en ökad risk att utveckla levercancer och avlida av leverrelaterade sjukdomar. Detta skulle kunna innebära att även närstående är betjänta av de livsstilsråd som idag endast ges till patienter. Det menar forskare vid Karolinska Institutet som kan visa sambandet i en rikstäckande studie publicerad i Journal of Hepatology.

Vad är genomik och precisionsmedicin?
Cancer generellt, Forskning, Immunterapi

Vad är genomik och precisionsmedicin?

Under de senaste tio åren har det skett en snabb teknikutveckling som lett till att människans hela arvsmassa, ett genom, kan läsas av på mindre än ett dygn och till en bråkdel av kostnaden för det första genomet som analyserades. Detta har möjliggjort att kraftfulla gensekvenseringstekniker nu kan användas i sjukvården.

Fahim Ebrahimi, postdoktor, Foto: Gunilla Sonnebring
Forskning, Levercancer

Levercancer och allvarlig leversjukdom vanligare om fettlever finns i familjen

Även familjemedlemmar till personer med metabolt orsakad fettlever har en ökad risk att utveckla levercancer och avlida av leverrelaterade sjukdomar. Detta skulle kunna innebära att även närstående är betjänta av de livsstilsråd som idag endast ges till patienter. Det menar forskare vid Karolinska Institutet som kan visa sambandet i en rikstäckande studie publicerad i Journal of Hepatology.

Pin It on Pinterest