Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

Vill du vara med och bidra till en bättre cancervård?

av | 14 december, 2020 | Cancer generellt

Vill du vara med och bidra till en bättre cancervård? Då kan rollen som patient- och närståendeföreträdare inom regionala cancercentrum vara något för dig.

Om regionala cancercentrum (RCC)

Det finns sex stycken regionala cancercentrum (RCC), ett i varje sjukvårdsregion. RCC samarbetar på nationell nivå för att tillsammans med regionerna förverkliga den nationella cancerstrategin med det övergripande målet att få en cancervård som är patientfokuserad, säker, jämlik, tillgänglig, kunskapsbaserad, ändamålsenlig och effektiv. 

RCC har ett grundläggande uppdrag att stärka patientens ställning i cancervården och enligt Socialdepartementet ska RCC bland annat engagera patientrepresentanter i beslut rörande cancervårdens utveckling.

Vill du vara med och bidra till en bättre cancervård?

Hur kan jag bidra som patient- och närståendeföreträdare?

Som patient- eller närståendeföreträdare kan du bidra på många sätt utöver att kontinuerligt bidra med patient- och närståendeperspektivet. Du kan till exempel delta i utformandet av patientinformation, påverka innehållet i nationella vårdprogram eller bidra med prioriteringar i förbättringsarbeten. Patient- och närståendemedverkan sker på flera nivåer i RCCs arbete. Varje RCC har ett eget patient- och närståenderåd (PNR). Patienter och närstående medverkar även i sjukvårdsregionala vårdprocessarbeten, i de nationella vårdprogramgrupperna samt i andra projekt och arbetsgrupper.

RCC söker dig som...

  • brinner för samarbete och att förbättra
  • har erfarenhet av cancervården som patient eller närstående
  • är bekväm med att delge dina erfarenheter och bidra med förbättringsförslag
  • kan driva eller lyfta frågor som rör gruppen cancerpatienter, inte enskilda patientärenden

Varför ska jag engagera mig?

  • Du får möjlighet att påverka morgondagens cancervård
  • Du får introduktion och utbildning inför uppdraget
  • Du får en större förståelse och kunskap om svensk cancer- och sjukvård
  • Du får möjlighet att samarbeta med professionen (läkare, sjuksköterskor, mfl)
  • Du lär känna andra patientföreträdare och kan utbyta erfarenheter
  • Arvode och ersättning för resor utgår enligt nationell rutin
Vill du vara med och bidra till en bättre cancervård?

Är du intresserad?

Eller har du frågor?
Hör av dig till det RCC som finns i din sjukvårdsregion.
Mer information om uppdraget finns på cancercentrum.se/patientsamverkan

RCC Norr
090-785 19 90
rccnorr@regionvasterbotten.se

RCC Stockholm Gotland
08-123 13 200
regionaltcancercentrum@sll.se

RCC Syd
046-275 22 65
rccsyd@skane.se 

RCC Sydöst
010-103 35 05
rccsydost@regionostergotland.se

RCC Uppsala Örebro
018-15 19 10
info@rccuppsalaorebro.se

RCC Väst
010-441 28 23
info@rccvast.se 

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Dela – Mejla – Skriv ut:

Share- Email – Print:

Fler nyheter:

More news:

Vad är genomik och precisionsmedicin?
Cancer generellt, Forskning, Immunterapi

Vad är genomik och precisionsmedicin?

Under de senaste tio åren har det skett en snabb teknikutveckling som lett till att människans hela arvsmassa, ett genom, kan läsas av på mindre än ett dygn och till en bråkdel av kostnaden för det första genomet som analyserades. Detta har möjliggjort att kraftfulla gensekvenseringstekniker nu kan användas i sjukvården.

Fahim Ebrahimi, postdoktor, Foto: Gunilla Sonnebring
Forskning, Levercancer

Levercancer och allvarlig leversjukdom vanligare om fettlever finns i familjen

Även familjemedlemmar till personer med metabolt orsakad fettlever har en ökad risk att utveckla levercancer och avlida av leverrelaterade sjukdomar. Detta skulle kunna innebära att även närstående är betjänta av de livsstilsråd som idag endast ges till patienter. Det menar forskare vid Karolinska Institutet som kan visa sambandet i en rikstäckande studie publicerad i Journal of Hepatology.

Vad är genomik och precisionsmedicin?
Cancer generellt, Forskning, Immunterapi

Vad är genomik och precisionsmedicin?

Under de senaste tio åren har det skett en snabb teknikutveckling som lett till att människans hela arvsmassa, ett genom, kan läsas av på mindre än ett dygn och till en bråkdel av kostnaden för det första genomet som analyserades. Detta har möjliggjort att kraftfulla gensekvenseringstekniker nu kan användas i sjukvården.

Fahim Ebrahimi, postdoktor, Foto: Gunilla Sonnebring
Forskning, Levercancer

Levercancer och allvarlig leversjukdom vanligare om fettlever finns i familjen

Även familjemedlemmar till personer med metabolt orsakad fettlever har en ökad risk att utveckla levercancer och avlida av leverrelaterade sjukdomar. Detta skulle kunna innebära att även närstående är betjänta av de livsstilsråd som idag endast ges till patienter. Det menar forskare vid Karolinska Institutet som kan visa sambandet i en rikstäckande studie publicerad i Journal of Hepatology.

Pin It on Pinterest