010 / 146 51 10

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Vill du vara med och bidra till en bättre cancervård?

av | 14 december, 2020 | Cancer generellt

Vill du vara med och bidra till en bättre cancervård? Då kan rollen som patient- och närståendeföreträdare inom regionala cancercentrum vara något för dig.

Om regionala cancercentrum (RCC)

Det finns sex stycken regionala cancercentrum (RCC), ett i varje sjukvårdsregion. RCC samarbetar på nationell nivå för att tillsammans med regionerna förverkliga den nationella cancerstrategin med det övergripande målet att få en cancervård som är patientfokuserad, säker, jämlik, tillgänglig, kunskapsbaserad, ändamålsenlig och effektiv. 

RCC har ett grundläggande uppdrag att stärka patientens ställning i cancervården och enligt Socialdepartementet ska RCC bland annat engagera patientrepresentanter i beslut rörande cancervårdens utveckling.

Vill du vara med och bidra till en bättre cancervård?

Hur kan jag bidra som patient- och närståendeföreträdare?

Som patient- eller närståendeföreträdare kan du bidra på många sätt utöver att kontinuerligt bidra med patient- och närståendeperspektivet. Du kan till exempel delta i utformandet av patientinformation, påverka innehållet i nationella vårdprogram eller bidra med prioriteringar i förbättringsarbeten. Patient- och närståendemedverkan sker på flera nivåer i RCCs arbete. Varje RCC har ett eget patient- och närståenderåd (PNR). Patienter och närstående medverkar även i sjukvårdsregionala vårdprocessarbeten, i de nationella vårdprogramgrupperna samt i andra projekt och arbetsgrupper.

RCC söker dig som...

  • brinner för samarbete och att förbättra
  • har erfarenhet av cancervården som patient eller närstående
  • är bekväm med att delge dina erfarenheter och bidra med förbättringsförslag
  • kan driva eller lyfta frågor som rör gruppen cancerpatienter, inte enskilda patientärenden

Varför ska jag engagera mig?

  • Du får möjlighet att påverka morgondagens cancervård
  • Du får introduktion och utbildning inför uppdraget
  • Du får en större förståelse och kunskap om svensk cancer- och sjukvård
  • Du får möjlighet att samarbeta med professionen (läkare, sjuksköterskor, mfl)
  • Du lär känna andra patientföreträdare och kan utbyta erfarenheter
  • Arvode och ersättning för resor utgår enligt nationell rutin
Vill du vara med och bidra till en bättre cancervård?

Är du intresserad?

Eller har du frågor?
Hör av dig till det RCC som finns i din sjukvårdsregion.
Mer information om uppdraget finns på cancercentrum.se/patientsamverkan

RCC Norr
090-785 19 90
rccnorr@regionvasterbotten.se

RCC Stockholm Gotland
08-123 13 200
regionaltcancercentrum@sll.se

RCC Syd
046-275 22 65
rccsyd@skane.se 

RCC Sydöst
010-103 35 05
rccsydost@regionostergotland.se

RCC Uppsala Örebro
018-15 19 10
info@rccuppsalaorebro.se

RCC Väst
010-441 28 23
info@rccvast.se 

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Fler nyheter:

Pengar
Cancer generellt

Om försäkringar vid allvarlig sjukdom

Försäkringar är kanske inte det första man funderar över när man drabbats av en allvarlig sjukdom och pengar är självklart inte allt. Men att behöva oroa sig för ekonomin samtidigt som man kämpar mot sjukdomen är givetvis inte så kul.

Kraftens hus Stockholm flyttar in
Cancer generellt

Invigningen av Kraftens hus Stockholm

Nu öppnar Kraftens hus Stockholm i och de håller invigning under tre dagar med start den 28 mars med en officiell invigning. Den andra dagen 29 mars vänder sig särskilt till cancerberörda och den tredje 30 mars särskilt till vårdpersonal.

Om PALEMA

Hjälp oss dela ut broschyrer

Det är alltför många drabbade av våra cancerdiagnoser som inte känner till att vi finns. Vi vill såklart nå alla drabbade för att kunna ge råd, stöd och information. Vill du hjälpa oss nå ut till fler?

Pin It on Pinterest