010 / 146 51 10

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Alla har rätt till en second opinion

av | 31 mars, 2021 | Cancer generellt

Alla som drabbas av en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom – där cancer ingår – har rätt att få en “ny medicinsk bedömning” (även kallad second opinion).

Patientlagens 8 kapitel 1 paragraf säger att:

“En patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada ska få möjlighet att inom eller utom den egna regionen få en ny medicinsk bedömning.”

Syftet är att patienten ska kunna känna sig trygg med att ha fått en korrekt diagnos och att den föreslagna behandlingen är lämplig utifrån vetenskap, beprövad erfarenhet och patientens individuella förutsättningar.

För att få en ny medicinsk bedömning ska patienten vända sig till sin läkare eller kontaktsjuksköterska som ordnar med remiss till en annan mottagning. När bedömningen där är klar diskuterar patienten och läkaren svaret samt vilket behandlingsalternativ är mest lämpligt. Bedömningen bekostas av den region där patienten är folkbokförd.

Men en studie från Stockholm har tidigare visat att endast 10 procent av patienterna med cancer blir informerade om den lagstadgade möjligheten till NMB!

IT-satsning för att effektivisera processen för Ny Medicinsk Bedömning

Sedan hösten 2019 arbetar RCC Stockholm Gotland därför på uppdrag av RCC Samverkan med att effektivisera processen för Ny Medicinsk Bedömning (NMB). Bland annat handlar det om att ta fram nya arbetssätt samt ett IT-stöd som beräknas sättas i provdrift under senhösten 2021.

Men fram tills detta är klart – glöm inte att du som är drabbad av cancer alltså alltid har en lagstadgad rätt att få en second opinion! Du behöver inte heller oroa dig för att det ska skada relationen med sin läkare eftersom det är en normal process och också en mänsklig reaktion att man verkligen vill vara säker om man får ett allvarligt sjukdomsbesked.

Läs mer på RCC Stockholm-Gotland.

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Fler nyheter:

Pengar
Cancer generellt

Om försäkringar vid allvarlig sjukdom

Försäkringar är kanske inte det första man funderar över när man drabbats av en allvarlig sjukdom och pengar är självklart inte allt. Men att behöva oroa sig för ekonomin samtidigt som man kämpar mot sjukdomen är givetvis inte så kul.

Kraftens hus Stockholm flyttar in
Cancer generellt

Invigningen av Kraftens hus Stockholm

Nu öppnar Kraftens hus Stockholm i och de håller invigning under tre dagar med start den 28 mars med en officiell invigning. Den andra dagen 29 mars vänder sig särskilt till cancerberörda och den tredje 30 mars särskilt till vårdpersonal.

Om PALEMA

Hjälp oss dela ut broschyrer

Det är alltför många drabbade av våra cancerdiagnoser som inte känner till att vi finns. Vi vill såklart nå alla drabbade för att kunna ge råd, stöd och information. Vill du hjälpa oss nå ut till fler?

Pin It on Pinterest