010 / 146 51 10

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Majoritet i riksdagen nu för läkemedel till sällsynta diagnoser

av | 7 april, 2022 | Cancer generellt

Socialutskottet i riksdagen har beslutat om att uppmana regeringen om införa en särskild nationell strategi och en särskild finansiering rörande läkemedel för sällsynta sjukdomar och diagnoser. Det blir i så fall ett efterlängtat beslut för många med ovanliga diagnoser.

Den här typen av tillkännagivanden är inte bindande för regeringen, men påverkar ofta på olika sätt politikens inriktning. Barbro Westerholm, Liberalerna, har länge kämpat för att patienter med ovanliga diagnoser också ska få rätt till den bästa medicinska behandlingen.

I den nuvarande ordningen gör Tandvårds-och Läkemedelsförmånsverket (TLV) bedömningar om det är ekonomiskt försvarbart med så kallade särläkemedel. Det betyder att människor med ovanliga diagnoser många gånger inte kan få läkemedel trots att de har svåra sjukdomar. Läkemedlen finns och hjälper, men anses för dyra i ljuset av den allmänna samhällsnyttan. Och i förhållande till andra, ofta billigare, mediciner till mera vanliga sjukdomar.

Barbro Westerholm

Barbro Westerholm, Liberalerna, Bild TV4

Länge emot en prislapp

Barbro Westerholm har länge varit emot att det ska finnas en prislapp på enskilda människors möjligheter att bli friska, och även att kunna räddas till livet. Hon säger också att det finns en risk att läkemedelsbolagen inte vill forska fram specifika läkemedel som sedan ändå inte kommer ut på marknaden, om de inte får användas.

Anders W Jonsson, Centerpartiet är av samma åsikt som Barbro Westerholm och säger att det är ännu värre med precisionsmediciner, det vill säga i många fall mediciner mot cancer.

Socialdemokraterna röstade nej till förslaget i socialutskottet, men säger att de i grunden är av samma åsikt som de andra partierna. Men de har en egen utredning på gång och föredrar att genomföra den först.

En ändring av detta kommer att vara positivt för PALEMAs cancerformer som anses vara sällsynta, trots sin totalt sett stora dödlighet.

Läs mer

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Fler nyheter:

Pengar
Cancer generellt

Om försäkringar vid allvarlig sjukdom

Försäkringar är kanske inte det första man funderar över när man drabbats av en allvarlig sjukdom och pengar är självklart inte allt. Men att behöva oroa sig för ekonomin samtidigt som man kämpar mot sjukdomen är givetvis inte så kul.

Kraftens hus Stockholm flyttar in
Cancer generellt

Invigningen av Kraftens hus Stockholm

Nu öppnar Kraftens hus Stockholm i och de håller invigning under tre dagar med start den 28 mars med en officiell invigning. Den andra dagen 29 mars vänder sig särskilt till cancerberörda och den tredje 30 mars särskilt till vårdpersonal.

Om PALEMA

Hjälp oss dela ut broschyrer

Det är alltför många drabbade av våra cancerdiagnoser som inte känner till att vi finns. Vi vill såklart nå alla drabbade för att kunna ge råd, stöd och information. Vill du hjälpa oss nå ut till fler?

Pin It on Pinterest