Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)
Den 5 april  hölls i samarbete med Roche det mycket uppskattade webbinariet “framtidens behandlingar och möjligheter”. Nu kan ni se det i efterhand här.
Ämnen som diskuterades var hur startade PALEMA och varför, informationsdriven vård och AI (Artificiell Intelligens), nya behandlingar – möjligheter och rättigheter idag och i framtiden, gensekvensering och framtidens personcentrerade vård – rätt vård till rätt patient, samt en besvärlig patients historia – överlevare mot alla odds tack vare nya behandlingar.
WPCD video em

Pin It on Pinterest