Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Det har i ett försök visats att ettårsöverlevnaden har ökat till 57.7 % från 35 % när kemoterapi kombineras med immunterapi, jämfört med bara kemoterapi. Det gäller för patienter med långt gången cancer i bukspottkörteln. Det har tidigare varit svårt att få denna patientgrupp att svara på immunterapi, men tillsammans med kemoterapi ökar hoppet.

Det är forskare vi Perelman School of Medicine, Pennsylvania, som har gjort den här upptäckten. Immunterapi har varit framgångsrikt när det gäller att behandla många andra cancersorter, men just cancertumörer i bukspottkörteln har inte svarat bra på immunterapi.

Det nya sättet att även behandla samtidigt med kemoterapi gör att tumörernas motståndskraft mot immunterapin störs ut.

Testning

En annan intressant upptäckt i samband med studien var att den bästa identifieringen av biomarkörer kunde göras via blodtester. Det öppnar enligt forskarna upp större möjligheter att skräddarsy behandlingar och det behövs inte göras gentester på samma sätt.

Blodtester och anpassning till den enskilda patientens immunsystem gör att det även kan bli lättare att hitta nya effektiva kombinationer framöver. Immunterapin utfördes med nivolumab och kemoterapin med läkemedlen, nab-paclitaxel och gemcitabine. Det är en förhållandevis liten studie men med lovande resultat.

Pin It on Pinterest