Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

STOPGAP är en amerikansk klinisk prövning som använder tre behandlingssätt för avancerade gastriska och gastroesofageala adenocarcinom. Målet är att visa att denna kombinationsterapi är säker och förbättrar patienternas överlevnad. “Den nuvarande standarden för vård av avancerad magcancer är huvudsakligen palliativ”, säger onkologen Maheswari Senthil. “Vi tror att detta tillvägagångssätt kommer att ge dessa patienter mycket bättre resultat och överlevnad.”

Högre doser av kemoterapi direkt i bukområdet efter systemiska behandlingar kan vara mer effektivt, säger Senthil. För att vara berättigade till STOPGAP-studien måste deltagarna ha haft minst tre månaders tidigare standard IV-kemoterapi.

Därefter får försöksdeltagarna en port implanterad i deras bukfettvävnad för att kunna leverera höga doser av kemoterapiläkemedlet paclitaxel direkt i bukhinnan under en period av minst tre månader. 

Mage

Samtidigt får patienten även en kombination av paclitaxel tillsammans med cellgiftsläkemedlen leukovorin och fluorouracil-behandlingar intravenöst.

Utvalda försöksdeltagare har sedan genomgått cytoreduktionskirurgi för att avlägsna alla synliga tecken på cancer från bukhålan. Proceduren har visat sig förbättra överlevnaden för patienter med metastaserad bukcancer.

Det tredje steget är att omedelbart bada det kirurgiska området med en uppvärmd kemoterapilösning i cirka 90 minuter för att döda eventuella kvarvarande mikroskopiska cancerceller, en procedur som kallas hypertermisk intraperitoneal kemoterapi (HIPEC).

Efter operationen får de flesta patienter sedan månatliga infusioner med immunterapi för att ytterligare minska risken för återfall av cancer.

“Vi ser en alarmerande ökning av dessa metastaserande cancerformer, särskilt gastrisk karcinomatos hos yngre vuxna”, säger UCI Health onkologen Dr. Maheswari Senthil. “Patienter behöver en chans att kämpa mot denna aggressiva cancer.”

Pin It on Pinterest