Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Nu kan du bli månadsgivare hos PALEMA

av | 10 oktober, 2022 | Om PALEMA

Vi har fått en hel del förfrågningar om att kunna bli månadsgivare hos PALEMA. Nu har vi äntligen satt upp den möjligheten, så om du vill stödja oss med en slant varje månad, från 50:- och uppåt, så går det utmärkt!
Du väljer själv vilket belopp du önskar betala per månad och som tack för hjälpen får du utöver vår djupa tacksamhet även följande:

 • Statusen som PALEMAvän
 • Medlemskap i PALEMA under tiden du är månadsgivare
 • Ditt namn på PALEMAs hemsida (om du vill)
 • Ett tackdiplom från PALEMA

Observera att detta är till för dig som är privatperson. Är du företagare och vill stötta vår verksamhet – läs då här och titta då speciellt på motsvarande funktion för företagare – “Föreningsvän”.

Månadsgivare

Om du INTE är medlem hos PALEMA idag

Klicka då på knappen nedan och fyll i formuläret som heter “Månadsgivare ansökan ny medlem”.

Om du redan är medlem hos PALEMA idag

Steg 1 – ansökan

Fyll då bara i formuläret här under. Eftersom vi redan har dina data, så är det bara ditt personnummer (som banken behöver för att kunna identifiera dig) samt vilket belopp per månad du önskar ge som vi behöver. Kan du ditt medlemsnummer, får du gärna fylla i det också, om inte, var noga med att ange samma e-post adress som du är registrerad som medlem med.

Steg 2 – medgivande till bankgirot

När du skickat in det formuläret, så kommer du att få en ny länk där du då måste ge ditt medgivande till bankgirot att vi får dra pengar varje månad. Denna länk kommer att komma direkt här på sidan, men även skickas till dig via e-post tillsammans med bekräftelsen på din ansökan.

Vi kommer att skicka ut en avisering runt den 15:e och sedan göra dragningarna runt den 28:e varje månad.

Månadsgivare ansökan befintlig medlem
Ange den e-post adress som du är registrerad i medlemssystemet med.
Ange personnummer i formatet YYYYMMDDXXXX. Vi behöver personnummer för att kunna matcha dina uppgifter hos bankgirot.
Om du inte kan ditt medlemsnummer kan du se var du hittar det här. Du kan även lämna detta fält tomt.
Välj månadsbelopp att betala. Önskar du betala ett månadsbelopp som inte är valbart, kontakta kansli@palema.org.

Vad använder vi ert stöd till?

Utöver de ideellt arbetande har vi i dagsläget ett antal betalda medarbetare som tillsammans motsvarar ca en heltidstjänst. De arbetar med den dagliga verksamheten inom kansli, redaktion och IT-support.

Detta är en av de delar inom verksamheten som vi skulle vilja utöka för att kunna få mer kontinuitet i vårt dagliga arbete.

Exempel på aktiviteter som vi arbetar med idag och som våra resurser går till

 • Vi informerar om de cancerdiagnoser föreningen företräder, och deras följder.
 • Vi stödjer kontaktverksamhet mellan drabbade och närstående i syfte att dela erfarenheter och stötta dem som är/har varit i samma situation.
 • Vi arbetar med olika regionalföreningar i Sverige.
 • Vi publicerar i olika sociala media för att nå ut så brett som möjligt med vårt budskap.
 • Vi har slutna Facebookgrupper i syfte att underlätta kontakter mellan våra medlemmar.
 • Vi är en remissinstans och ger bland annat synpunkter på våra sjukdomars vårdprogram i syfte att lyfta fram patientperspektivet och därmed påverka till en ännu bättre vård.
 • Vi genomför informationsmöten - såväl fysiska som digitala - där PALEMAs medlemmar och professionen möts.
 • Vi finns representerade i vissa av cancersjukvårdens utvecklingsgrupper som rör våra sjukdomar.
 • Vi erbjuder en hemsida, www.palema.org, med relevanta och aktuella länkar, diagnosinformation med mera.
 • På hemsidan och i de sociala medierna publicerar vi artiklar inom våra intresseområden, såväl egenskrivna som återpublicerade från andra media.
 • Vi publicerar ett nyhetsbrev kvartalsvis.

Exempel på sådant som vi vill arbetar mer med och som kräver ytterligare resurser

 • Vi vill påverka sjukvårdens beslutsfattare för att uppnå hög prioritet för våra sjukdomars förebyggande, bekämpande och mildrande.
 • Vi vill utbilda fler stödpersoner som genom sin erfarenhet och kompetens av våra sjukdomar vill stödja andra – individuellt eller i grupper.
 • Vi verkar för att våra regionalföreningarna utvecklas och växer i Sverige.
 • Vi verkar för att få ett Ambassadörsnätverk runt om i regionerna.
 • Vi vill medverka i fler av cancersjukvårdens utvecklingsgrupper, såväl regionalt som rikstäckande.
 • Vi vill skapa en forskningsfond för att kunna stöjda framtagande av nya mediciner och behandlingsmetoder.
 • Vill vill verka mer för att våra diagnoser ska klassas som ”Blåljuscancer” och därmed hanteras som en akut sjukdom.
 • Vi vill verka mer för att drabbade får en likvärdig och individanpassad vård där de sätts i centrum - från diagnos till ett bra och värdigt liv.
 • Vi vill verka för att cancern ska vara möjlig att upptäcka innan symptom uppstår.
 • Vi vill på sikt se ett cancerfritt samhälle.

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Fler nyheter:

Tack!
Om PALEMA

Tack !

Vi på PALEMA är ju helt beroende av bidrag, gåvor och donationer. Utan dessa hade vi inte kunnat driva vår verksamhet. Vi vill med detta inlägg bara framföra ett varmt TACK till dig som stödjer oss och vår verksamhet på olika sätt.

Pin It on Pinterest