Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Ny behandlingsmetod vid levercancer utförd på Karolinska

av | 11 oktober, 2022 | Levercancer

Den nya behandlingen, SIRT, används till patienter med primär levercancer och vissa typer av levermetastaser som av olika anledningar är olämpliga för operation eller andra behandlingsmetoder. Här används höga stråldoser som injiceras direkt in i tumören. Metoden är förknippad med relativt få biverkningar.

Den nya behandlingen, känd som SIRT (Selective Internal Radiotherapy) genomfördes för första gången på Karolinska i januari 2022, men förberedelser inför detta har pågått i över ett år.
En kateter förs upp genom aortan och in i leverartären som försörjer tumören. Genom denna kateter injiceras sedan radioaktiva mikropartiklar i tumören, med målet att döda tumörceller. Med denna metod kan en mycket högre stråldos tillföras tumören, jämfört med konventionell extern strålbehandling.
Ny behandlingsmetod vid levercancer utförd på Karolinska

”Biverkningarna är lindriga, samtidigt som behandlingen är mycket effektiv” säger Inger Keussen, överläkare vid avdelningen för interventionsradiologi och ultraljud.
Det är egentligen främst en palliativ behandlingsmetod, men om en patients tumörer kan minskas ordentligt så ökar möjligheterna till kirurgi och därmed överlevnad. En annan positiv faktor med SIRT är att det öppnar upp för ny forskning i samma riktning. Den första behandlingen var framgångsrik och gör det möjligt för att flera patienter nu kan behandlas med denna metod.

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Fler nyheter:

Tack!
Om PALEMA

Tack !

Vi på PALEMA är ju helt beroende av bidrag, gåvor och donationer. Utan dessa hade vi inte kunnat driva vår verksamhet. Vi vill med detta inlägg bara framföra ett varmt TACK till dig som stödjer oss och vår verksamhet på olika sätt.

Pin It on Pinterest