010 / 146 51 10

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Patienter missar rätt till ny bedömning

av | 3 november, 2022 | Cancer generellt

Alla patienter med allvarlig eller livshotande sjukdom har enligt lag rätt till en ny medicinsk bedömning, populärt kallad ”second opinion”. Men rutinerna kring detta brister och få patienter känner till att möjligheten finns. Detta lyfter Svenska Dagbladet i en artikel idag.

Ralf Segersvärd som är kirurg och verksamhetsutvecklare på Regionalt Cancercentrum, RCC, Stockholm-Gotland medverkar i artikeln och tycker det är  problematisk att kunskapen om ny second opinion är låg.

– Det är tufft att få ett besked om en allvarlig sjukdom särskilt i de fall vården inte kan erbjuda en botande behandling. Då kan det vara en trygghet att veta att man faktiskt har uttömt alla möjligheter och att det här är rätt för mig, säger Ralf Segersvärd.

RCC driver ett projekt – där även PALEMA via vår ordförande Eva Backman medverkat – för att patienterna ska kunna begära en ny medicinsk behandling digitalt utan att oroa sig för att skapa en dålig relation med läkaren. Ralf Segersvärd är optimistisk och säger att det sakta går framåt.

Patientlagen

8 kap. Ny medicinsk bedömning

1 §   En patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada ska få möjlighet att inom eller utom den egna regionen få en ny medicinsk bedömning.

Patienten ska erbjudas den behandling som den nya bedömningen kan ge anledning till om

  1. behandlingen står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, och
  2. det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat.

Lag (2019:964).

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Fler nyheter:

Pengar
Cancer generellt

Om försäkringar vid allvarlig sjukdom

Försäkringar är kanske inte det första man funderar över när man drabbats av en allvarlig sjukdom och pengar är självklart inte allt. Men att behöva oroa sig för ekonomin samtidigt som man kämpar mot sjukdomen är givetvis inte så kul.

Kraftens hus Stockholm flyttar in
Cancer generellt

Invigningen av Kraftens hus Stockholm

Nu öppnar Kraftens hus Stockholm i och de håller invigning under tre dagar med start den 28 mars med en officiell invigning. Den andra dagen 29 mars vänder sig särskilt till cancerberörda och den tredje 30 mars särskilt till vårdpersonal.

Om PALEMA

Hjälp oss dela ut broschyrer

Det är alltför många drabbade av våra cancerdiagnoser som inte känner till att vi finns. Vi vill såklart nå alla drabbade för att kunna ge råd, stöd och information. Vill du hjälpa oss nå ut till fler?

Pin It on Pinterest