Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Alla patienter med allvarlig eller livshotande sjukdom har enligt lag rätt till en ny medicinsk bedömning, populärt kallad ”second opinion”. Men rutinerna kring detta brister och få patienter känner till att möjligheten finns. Detta lyfter Svenska Dagbladet i en artikel idag.

Ralf Segersvärd som är kirurg och verksamhetsutvecklare på Regionalt Cancercentrum, RCC, Stockholm-Gotland medverkar i artikeln och tycker det är  problematisk att kunskapen om ny second opinion är låg.

– Det är tufft att få ett besked om en allvarlig sjukdom särskilt i de fall vården inte kan erbjuda en botande behandling. Då kan det vara en trygghet att veta att man faktiskt har uttömt alla möjligheter och att det här är rätt för mig, säger Ralf Segersvärd.

RCC driver ett projekt – där även PALEMA via vår ordförande Eva Backman medverkat – för att patienterna ska kunna begära en ny medicinsk behandling digitalt utan att oroa sig för att skapa en dålig relation med läkaren. Ralf Segersvärd är optimistisk och säger att det sakta går framåt.

Patientlagen

8 kap. Ny medicinsk bedömning

1 §   En patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada ska få möjlighet att inom eller utom den egna regionen få en ny medicinsk bedömning.

Patienten ska erbjudas den behandling som den nya bedömningen kan ge anledning till om

  1. behandlingen står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, och
  2. det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat.

Lag (2019:964).

Pin It on Pinterest