Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

PALEMA startar kampanjen Blåljuscancer – ett snabbspår till bättre vård

av | 7 november, 2022 | Blåljuscancer, Pressmeddelande

Pressmeddelande

Vi inom cancerföreningen PALEMA kräver att våra cancerdiagnoser nu ska betraktas som Blåljuscancer och därför klassas som akuta tillstånd, i likhet med andra sjukdomar som åtgärdas omedelbart.

De diagnoser som finns hos våra medlemmar i PALEMA tillhör de allra mest dödliga cancerformerna och tar varje år sammanlagt livet av fler människor i Sverige än tex  lungcancer eller fler än bröst- och prostatacancer tillsammans. Där andra cancerpatienter kan erhålla botade behandling har mer än hälften av de personer som idag insjuknar i bukspottkörtel-, lever-, gallvägs-, matstrups- eller magsäckscancer så omfattande tumörväxt vid diagnostillfället att ingen botande behandling kan erbjudas, endast palliativ vård.

Den huvudsakliga anledningen till den stora dödligheten är att PALEMA-cancer utvecklas under lång tid utan symtom och förblir svårupptäckt på grund av sina gradvis smygande och inte sällan diffusa besvär. Vi har tyvärr också sett många patienter med våra diagnoser avlida väntande i vårdköer till utredning och behandling.

Blåljuscancer

De standardiserade vårdförloppen vars syfte är att skapa en mer jämlik, snabbare och bättre vård stadgar att 80% av patienterna ska starta sin behandling inom en stipulerad tid efter konstaterade välgrundad misstanke. De fastställda målen missas idag i samtliga regioner med några få undantag och start av behandling inom rekommenderad tid sker hos färre än hälften av patienter med PALEMA-cancer. Detta är ytterst allvarligt för cancerformer där chansen till bot från början låg. Därför anser vi det som helt nödvändigt med ett snabbspår inom cancervården för våra cancerformer. Vi måste prioriteras både vad det gäller diagnostik, utredning och behandling.

Med start i november 2022 inleder vi därför kampanjen Blåljuscancer. Vi riktar oss till alla de som fattar beslut i cancervården. Det måste till en mängd förbättringar omedelbart. Det handlar om åtgärder som egentligen är självklara men som måste bli verklighet nu:

 • Tidigare upptäckt av cancerdiagnoser inom primärvården.
 • Utredning av misstanke om och stadieindelning av konstaterad PALEMA-cancer ska ges högsta prioritet.
 • Våra diagnoser ska utredas och behandlas på ett fåtalspecialiserade centra.
 • Diagnoserna innebär ofta komplicerade operationer och behandlingar varför sådana ska utföras av specialiserade och certifieradeläkare och vårdpersonal.
 • Alla fastställda diagnoser och behandlingsalternativ ska diskuteras vid en multidisciplinär konferens (MDK), de mer avancerade fallen vid nationell MDK.
 • De mest avancerade tumörerna bör omhändertas på ett fåtal rikstäckande centra.
 • Patienten ska ha rätt att få information om sin behandlande läkare avseende hens erfarenhet och rutin – exempelvis hur många operationer som denne genomfört.
 • Patient ska också ha rätt att väljavid vilket centra och av vilken läkare man ska få sin behandling.
 • Specialistvården ska ha ansvar för patienten även efter genomförd behandling. Patienten ska ha ett 24/7 journummertill specialistvården som ska jobba proaktivt och meddela patienten om provresultat även i frånvaro av symptom.
 • Mera forskning och innovationinom PALEMA-cancer.
 • Avslutningsvis behöver man ta hänsyn till och i större omfattning stötta föreningar för cancerformer med dyster prognos eftersom det är utomordentligt svårt att hos det lilla antalet canceröverlevare finna personer som orkar och vill engagera sig och driva föreningens frågor.       

Kontaktinformation

Cancerföreningen PALEMA
redaktion@palema.org

Kontakt:
Eva Backman, Ordförande
ordforande@palema.org
0709/28 19 67

Bilder, logotyp, etc:
https://palema.org/press/

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Observera att detta inte är ett debattforum, vill du debattera med andra hänvisar vi till våra slutna Facebookgrupper.