Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

Vilken diagnos har du eller din närstående?

av | 20 december, 2022 | Gallvägscancer, Levercancer, Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer), Matstrupscancer (Esofaguscancer)

PALEMA är ju idag uppdelat i tre cancerdiagnosområden; PAnkreas (bukspottkörtel), LEver/gallvägar samt MAgsäck/matstrupe. Men nu skulle vi gärna vilja veta från dig som hör till LE och MA vilken diagnos du – eller din närstående – har.

Anledningen till det är att vi idag inte har något begrepp om hur många av våra medlemmar som hör till lever eller gallvägar respektive magsäck eller matstrupe.

Du får gärna svara som direkt drabbad, men även anhörig till en som är (eller har varit) drabbad.

Observera också att vi aldrig lämnar ut dina kontaktuppgifter eller vilken diagnos du eller din närstående har till någon utanför PALEMAs organisation (där vi alla skrivit på sekretessavtal) utan ditt uttryckliga tillstånd.

Vägskyltar

Information skulle vara värdefull för oss att ha ur flera synvinklar, exempelvis:

  • Vi kan rikta kommunikation mer effektivt
  • Vi kan fördela resurserna mer rättvist mellan de olika diagnosområdena
  • Vi kan erbjuda kontakter med ansvariga för eventuella studier, forskning och nya mediciner/behandlingar för rätt diagnos
  • Informationen kan vara intressant för eventuella sponsorer
  • Informationen kan vara intressant för professionen

Du kan självklart välja att inte uppge din diagnos om du inte vill!

Men – vi vore tacksamma om du ville göra det – och då är det bara att fylla i formuläret nedan. Och som sagt – detta gäller dig som idag tillhör LE (Lever/gallvägar) eller MA (Magsäck/matstrupe).

Diagnosförfrågan
OBS! Ange samma e-post adress som du är registrerad i vårt medlemssystem med.
Läs här om var du hittar ditt medlemsnummer.
Du kan även lämna detta blankt om du vet säkert att din angivna e-post adress är densamma som du är registrerad i vårt medlemssystem med.
Om flera diagnoser, ange den primära.

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Observera att detta inte är ett debattforum, vill du debattera med andra hänvisar vi till våra slutna Facebookgrupper.