010 / 146 51 10

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Enkätundersökning om cancer, familjeliv och mående

av | 6 februari, 2023 | Cancer generellt

Har du drabbats av cancer de senaste 5 åren och har samtidigt minderåriga barn? Då kan du delta i en enkätundersökning om cancer, familjeliv och mående hos Uppsala Universitet.
I Sverige diagnostiseras fler än 60 000 personer med cancer varje år och en stor andel av dessa har minderåriga barn. Att drabbas av cancer innebär stora praktiska, sociala och känslomässiga påfrestningar och att samtidigt vara förälder kan göra dessa utmaningar än större.

Ökad kunskap om vilka faktorer som påverkar föräldrars mående behövs för att kunna underlätta för föräldrar med cancer och deras familjer.

CONNECTED-projektet startades 2021 har som mål att öka kunskapen om psykiskt välmående och familjefunktion hos föräldrar som har cancer och att utveckla ett psykosocialt stödprogram som riktar sig till föräldrar med cancer.

Händer
Målet med enkätundersökningen är att få förbättrad kunskap om de praktiska, sociala och emotionella påfrestningar som en cancersjukdom kan innebära och därigenom också få insikt i vad för typ av emotionellt och praktiskt stöd som behövs.

Denna kunskap kommer sedan att användas för att utveckla en psykosocial stödintervention för att möta behoven av stöd. Som ett led i det arbetet kommer de i denna studie, som de bjuder in dig att delta i, undersöka vilka faktorer som påverkar psykiskt mående, relationer, familjefunktion och föräldraskap hos vuxna med cancer i olika familjekonstellationer.

Att fylla i enkäten tar ca 20-30 minuter. När du påbörjat enkäten behöver du slutföra den, då det inte går att spara dina svar och återkomma vid ett senare tillfälle.

Som tack för din medverkan erbjuder de ett presentkort på 200 kr som kan lösas in på GoGift. Presentkortet skickas till din e-postadress efter att du besvarat hela enkäten.

Du kan läsa mer om enkätundersökningen och vad det innebär att delta i informationsbrevet nedan

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Fler nyheter:

Pengar
Cancer generellt

Om försäkringar vid allvarlig sjukdom

Försäkringar är kanske inte det första man funderar över när man drabbats av en allvarlig sjukdom och pengar är självklart inte allt. Men att behöva oroa sig för ekonomin samtidigt som man kämpar mot sjukdomen är givetvis inte så kul.

Kraftens hus Stockholm flyttar in
Cancer generellt

Invigningen av Kraftens hus Stockholm

Nu öppnar Kraftens hus Stockholm i och de håller invigning under tre dagar med start den 28 mars med en officiell invigning. Den andra dagen 29 mars vänder sig särskilt till cancerberörda och den tredje 30 mars särskilt till vårdpersonal.

Om PALEMA

Hjälp oss dela ut broschyrer

Det är alltför många drabbade av våra cancerdiagnoser som inte känner till att vi finns. Vi vill såklart nå alla drabbade för att kunna ge råd, stöd och information. Vill du hjälpa oss nå ut till fler?

Pin It on Pinterest