Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

Cancerfonden kritisk till regionernas satsning på forskning

av | 23 februari, 2023 | Cancer generellt

​En ny rapport från cancerfonden visar att forskningen inom cancerområdet varken får rätt förutsättningar eller följs upp tillräckligt väl. Det riskerar enligt fonden leda till förödande konsekvenser för morgondagens cancervård.
Det bedrivs allt mindre patientnära forskning och betydligt färre kliniska läkemedelsprövningar startas. Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden, anser att forskningen har blivit en blind fläck och att den har blivit allas och ingens ansvar.
Det är stadgat i lagen att forskningen ska rätt förutsättningar, men enligt den nya rapporten från 2023 visar cancerfonden att regionerna inte lever upp till lagkraven. Granskningen visar även att det finns stora regionala skillnader.
Cancerfonden kritisk till regionernas satsning på forskning<br />

Höga ambitioner men brist på styrning och mätning

Enligt rapporten är regionernas ambitioner höga men regionpolitikerna driver ändå inte forskningsfrågor lika aktivt som de bedriver sjukvårdsfrågor. Trots att patienter har större möjlighet att få tillgång till de senaste behandlingsmetoderna vid sjukhus som bedriver patientnära forskning.

– Det är lättare att prata vårdplatser och kötider. Ändå är alla överens om vilken avgörande betydelse forskningen har för morgondagens vård. Det råder alltså ingen brist på politisk ambition, men däremot på faktisk handlingskraft. Det är hög tid att man börjar betrakta forskningen som en naturlig del av hälso- och sjukvården och agerar därefter – först då kan forskningen få de förutsättningar som faktiskt krävs, säger Ulrika Årehed Kågström.

Det bedrivs allt mindre patientnära forskning i Sverige: sedan början av 2000-talet har andelen forskarutbildade läkare minskat med mer än 15 procent. Under samma period har antalet startade kliniska läkemedelsprövningar minskat med 70 procent. Idag brister många regioner både i styrning – och framför allt i hur man följer upp och mäter den forskning som faktiskt bedrivs.

Utifrån en genomgång av samtliga regioners organisationskartor och styrande dokument är det i flera fall till och med oklart var regionerna själva anser att huvudansvaret för forskningen ligger.

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Observera att detta inte är ett debattforum, vill du debattera med andra hänvisar vi till våra slutna Facebookgrupper.

Dela – Mejla – Skriv ut:

Share- Email – Print: