Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

Svårt för anhöriga till cancersjuka – men hjälp finns

av | 8 mars, 2023 | Anhörig, Cancer generellt

Risken att drabbas av till exempel depression, stressrelaterade sjukdomar och ångest ökade med omkring 30 procent under det första året efter att ens partner fått en cancerdiagnos. Riskerna finns även kvar på längre sikt.

Men det finns hjälp att få för anhöriga inom bland annat regionala anhörigstöd, cancervården och patientföreningar.

Det är en stor studie av närmare halvmiljonen anhöriga som har gjorts med bland andra Karolinska Institutet som utförare. Det är flera effekter som är negativa för de anhöriga. Förutom de psykiska åkommorna så ökar även missbruk och svåra tankar. Det kan till exempel innebära frågeställningar om döden och även jobbiga ställningstaganden kring separationer.

Svårt för anhöriga till cancersjuka - men hjälp finns

Anhöriga har svårt att prata om problem

Det är allmänt känt att anhöriga till cancersjuka får problem i samband med sjukdomen. Som anhörig kan det vara svårt att ta upp sina egna problem när de lever med en cancerdrabbad. Enligt studien var det också vanligare med psykiatriska diagnoser om partners hade en cancersjukdom med dålig prognos eller i de fall då cancerpatienten avled under studietiden.

Genom att söka sig till anhörigstöd, till exempel patient- och närståenderåd, som bland annat finns knutna till Regionala cancercentra kan man få hjälp att prata om det som känns förbjudet. Stöd kan också erbjudas genom cancervården eller patientföreningar. Det blir dock bli alltmer vanligt att stöd erbjuds inom cancervården men studien visar på att det behöver göras mer.

– Det finns ganska enkla sätt att öppna för samtal. Om en patient inte har en anhörig med sig kan vi fråga om det finns någon som den hade velat ta med – en partner, en kompis eller en familjemedlem. Det kanske visar sig att denne inte vet att det är okej att komma med, eller att hen tycker att det är jobbigt. Då kan vi prata om det och försöka hitta sätt att hjälpa, säger Thomas Björk-Eriksson som är onkolog och verksamhetschef för Regionala cancercentrum Väst och adjungerad professor vid Göteborgs universitet.

PALEMA hjälper till

Vi på PALEMA har ju digitala stödgruppsmöten samt en sluten Facebook-grupp för just anhöriga/närstående. Vi har även vår stödtelefon där man kan be att få tala med någon i samma situation som man själv är.

<