Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

Omfattande enkätstudie undersöker cancerpatienters behov och upplevelser i primärvården

av | 12 maj, 2023 | Cancer generellt

Nu i maj skickas över 8000 brev med inbjudan att delta i en enkätstudie för att ta reda på cancerpatienters behov av stöd och upplevelser av primärvården till boende i södra sjukvårdsregionen.

Det är boende i Skåne, Blekinge, Kronoberg och södra Halland som diagnostiserats och behandlats för olika cancerdiagnoser för 1-2 samt 5-6 år sedan som inbjuds att delta och dela med sig av sina erfarenheter.

Syftet med studien, som är ett samarbete mellan Centrum för primärvårdsforskning och Regionalt cancercentrum syd, är att identifiera kvarstående behov och utvärdera patienternas upplevelser av kontakten med primärvården. Detta blir den första heltäckande forskningsstudien i Sverige som kommer att vetenskapligt utvärdera cancerpatienters behov och hinder i eftervården.

studie

En pilotstudie gjordes under 2022 med 20 canceröverlevare av olika kön och diagnoser, vilka visade att majoriteten av deltagarna inte fick sina viktiga behov tillgodosedda. Det fanns stora brister i kommunikationen och vårdkoordineringen mellan sjukhusspecialistvården och primärvården.

Dessutom upplevde patienterna en bristande tillgänglighet, bristfällig kontinuitet och en för låg kunskap och kompetens om cancerrelaterade behov. Enkätstudien är tänkt att ge ett mer omfattande underlag och därmed en tydligare bild av patienternas upplevelser samt ligga till grund för utveckling av kommunikation och koordination mellan olika vårdgivare.

Forskargruppen har inkluderat patientrepresentanter från sjukhusspecialistvården och primärvården i utformningen av studien för att säkerställa att patientperspektivet är utgångspunkten.

Anna-Maria Larsson, onkolog och medicinsk rådgivare vid Regionalt cancercentrum syd, samt docent vid avdelningen för onkologi vid Lunds universitet, betonar att det är viktigt att identifiera och adressera kvarstående behov för att förbättra vården för cancerpatienter.

Studien förväntas ge viktig kunskap om cancerpatienters behov och erfarenheter efter diagnos och behandling, som kan användas för att utveckla och förbättra vården på nationell nivå.

 

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Observera att detta inte är ett debattforum, vill du debattera med andra hänvisar vi till våra slutna Facebookgrupper.

Dela – Mejla – Skriv ut:

Share- Email – Print:

Fler nyheter:

More news:

Årets medlem 2022
Om PALEMA

Nominera årets medlem 2023

I januari kommer Styrelsen att utse årets medlem 2023 och nu har du som är medlem chans att nominera en person som du anser vara värdig mottagare av priset.

Årets medlem 2022
Om PALEMA

Nominera årets medlem 2023

I januari kommer Styrelsen att utse årets medlem 2023 och nu har du som är medlem chans att nominera en person som du anser vara värdig mottagare av priset.

Pin It on Pinterest