Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

Sverige lyckas inte med köer för cancervård

av | 19 maj, 2023 | Cancer generellt

Sverige utmärker sig på ett negativt sätt gentemot grannländerna Norge och Danmark när det gäller köer inom Cancervården vilket har uppmärksammats av DN i en serie artiklar som vi summerar här.

Mef Nilbert, adjungerad professor i onkologi vid Lunds- och Köpenhamns universitet, säger “Det är nästan som att vi har accepterat de långa väntetiderna. Vi har kapitulerat, om jag ska hårdra det.”

Hon anser att skillnaden mellan länderna är att i Sverige uppfattas tidsgränserna som en rekommendation medan det i Danmark är en förbindelse.

Som ett exempel så är väntan för strålbehandling vid prostatacancer 120 dagar i Sverige, medan den är strax under 60 dagar i Danmark och Norge.

”När man införde systemet i Danmark stod det klart: så här ska det vara. Punkt. Vi har satt en gräns på fyra veckor. Alltså ska behandlingen starta då. Måluppfyllelse är lika självklart som korrekt behandlingsval. Det är inte en ambition, utan det är så vi ska jobba.”

Kjell Bergfeldt är överläkare vid Skandionkliniken i Uppsala och förklarar varför det inte är bättre i Sverige.

”Kompetensförsörjning är ett problem. Sen tror jag inte att vi följer upp det på samma sätt. Det är en lednings- och styrningsfråga. I Danmark följs det upp på sjukhusledningsnivå med krav om bättre ledtider. Om man misslyckas får man redovisa vad man gör när man inte når upp till det.”

I sin utvärdering av strålningsbehandlingen har Kjell Bergfelt också sett att ny teknik och nya behandlingsmetoder sprids i en långsammare takt i Sverige.

Enskilda drabbas hårt av förseningarna

Exemplen på vad långa vårdköer orsakar är många. I Malmö har Bobby Tingstedt, överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund och adjungerad professor i kirurgi, lex Maria anmält 15 fall där förseningar har bidragit till att cancerpatienter har avlidit.

”Jag hade egentligen velat anmäla 122 patienter som ett strukturellt problem. Men det gick inte, vi fick ta ”de värsta”, säger Bobby Tingstedt.”

När Babben Böninger fick besked om cancer i bukspottkörteln så var den rekommenderade tiden 36 dagar till operation men det dröjde 63 dagar och då var tumören för stor att operera. Han avled ett år senare. Enligt hans syster, Marianne Lönnmo, blev Babben sviken av systemet.

Haverikommission tillsattes

I ett annat uppmärksammat fall drabbades Pär Carlstrand av NET varianten av bukspottkörtelcancer. I hans fall skulle operationen ha inletts inom maximalt 56 dagar, men det dröjde 4 månader. Lyckligtvis fungerade operationen och tumören kunde avlägsnas.

Väntetiden var så anmärkningsvärd att Statens haverikommission förra året utredde fallet. Det hör inte till vanligheterna. Det är andra gången i myndighetens 45-åriga historia som hälso- och sjukvården hamnar i fokus för en kommission.

Granskningen har blottlagt flera brister i hur olika vårdgivare interagerar med varandra. Två stora sjukhus var involverade i vården av Pär: Akademiska i Uppsala och Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Statens haverikommission pekar inte minst på en central omständighet: ett försvunnet faxmeddelande.