Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

Se inspelning från En dag om matstrups- och magsäckscancer – 28/9 2023

av | 12 oktober, 2023 | Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer), Matstrupscancer (Esofaguscancer)

Den 28 september 2023 arrangerades konferensen VÄGEN FRAMÅT, En dag om matstrups- och magsäckscancer. Nu kan ni se en inspelning från detta event i efterhand här.

“Vägen Framåt” var en samverkanskonferens mellan forskningsgruppen Kirurgisk Vårdvetenskap vid Karolinska Institutet, Cancerföreningen PALEMA och Nationellt kvalitetsregister för matstrups- och magsäckscancer (NREV).

Denna riktades framförallt mot patienter och närstående men var även för sjukvården och forskningen. Förhoppningen är att genom samverkan kunna ta lärdom av varandra och bidra till en bättre vård och forskning. 

Årets tema var Immunoterapi och annan individualiserade uppföljning, vi presenterade den senaste informationen om hur behandlingsmöjligheterna har förändrats och blickade även in hur det kan komma att se ut i framtiden.

Inspelning från Vägen framåt 2023 – En dag om matstrups- och magsäckscancer

Program

Moderatorer för dagen var: Erik Blix

09:30 Introduktion av dagen
Pernilla Lagergren, Karolinska Institutet (KI)
Jan Johansson, Nationella kvalitetsregistret för Esofagus och ventrikelcancer (NREV)
Helena D’Arcy, Cancerföreningen PALEMA

09:45 RECapp: Mobilapplikation för individualiserad återhämtning efter kirurgi
Pernilla Lagergren, KI

10.15 Min Vårdplan
Wenche Melander, Lunds Universitetssjukhus

11:00 Information från NREV om kvalitetsregistret
Mats Lindblad (KI) forskningsansvarig på NREV

11.15 Information om PALEMAs verksamhet
Helena D’Arcy

11:30 Närståendeberättelse

11.40 Blodsockerfall och dumping – utredning och behandling
Joanna Uddén Hemmingsson, St Görans sjukhus

13:00 Immunoterapi
Lisa Villabona, Karolinska Universitetssjukhuset

13:15 Hur blir nya behandlingar godkända och rekommenderade för användning i Sverige?
Sigrid Klaar, NDA Group

13:30 Paneldiskussion med kirurger och onkologer
Vad innebär återfall i sjukdom idag och i framtiden? Hur ska vi se på begreppet palliation?
Onkologer: Gabriella von Döbeln Alexandersson, Karolinska Universitetssjukhuset, Lisa Villabona och Sigrif Klaar
Kirurger: Jan Johansson, TBA, TBA

14.00 Uppföljning efter behandlingen
Jesper Lagergren, KI

14:15 Samtal med patient och läkare om patientens behandlingsresa
Helena D’Arcy och Jan Johansson

15:00 Egenvårdsråd för vanliga kort- och långvariga symtom efter behandling
– session med kirurg, onkolog, fysioterapeut, dietist, och kontaktsjuksköterska där de går igenom de vanligaste problemen samt har en längre frågestund.
Panel:
Kirurger: Fredrik Klevebro, KI, Jan Johansson, Lunds Universitetssjukhuset
Onkologer: Gabriella von Döbeln, KI, TBA
Fysioterapeut: TBA
Dietist: Jessica Eriksson, KI
Kontaktsjuksköterskor: Wenche Melander, Lunds Universitetssjukhuset, TBA

16:10 RECapp återkoppling

16:30 Moderator Erik Blix knyter ihop säcken

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Observera att detta inte är ett debattforum, vill du debattera med andra hänvisar vi till våra slutna Facebookgrupper.