Dagens Medicin: Studie kan ändra behandling av bukspottkörtelcancer

Blommande träd

Understödjande behandling med en tuffare kombination av cytostatika verkade kunna förlänga medianöverlevnaden med hela 20 månader hos patienter som genomgått potentiellt botande kirurgi mot cancer i bukspottkörteln, enligt en ny studie.

Dagens Medicin 2018-06-05