Världspankreascancerdagen 2018

 

 

Med anledning av världspankreascancerdagen den 15 november 2018
kommer Cancerföreningen PALEMA att anordna två seminarier, ett i Stockholm och ett i Lund.

 

 

Stockholm: ABF på Sveavägen 41 i Stockholm klockan 17.30-20.30. Vi inleder med fika.

Program
Elena Rangelova, pankreaskirurg på Karolinska berättar om nya svenska resultat om idag tillgänglig behandling för dessa avancerade tumörer.

Tina Gustavell, doktorand och omvårdnadsansvarig vid Karolinska Institutet, presenterar resultat om en
mobilapp för patienter.

Daniel Öhlund, onkolog och forskare på Umeå universitet/Norrlands sjukhus på temat – När finns det ett
blodprov för tidig upptäckt av pankreascancer?

Ralf Segersvärd, fd pankreaskirurg och verksamhetschef på Karolinska Sjukhuset Huddinge, numer verk-samhetsutvecklare på RCC Stockholm-Gotland.

Genom seminarierna vill vi visa de framsteg som görs inom behandlingen.

Anmäl dig till: stockholm-gotland@palema.org


Lund: Föreläsningssal 3, C-Blocket” på Lunds Universitetssjukhus (LUS), adress: Entrégatan 7  kl 17-20.

Program
Bodil Andersson, docent och överläkare vid kirurgiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus i Lund.
“Pankreascancer – forskning och klinik – en presentation om aktuell klinisk forskning, möjligheterna med det nationella registret och aktuell kösituation.”

Daniel Ansari, läkare vid kirurgiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus i Lund, har disputerat på pankreascancer.
”Biomarkörer vid pankreascancer – i forskargruppen letar vi efter specifika sjukdomsmarkörer (proteiner) som kan mätas i blod/vävnad i syfta att förbättra tidig diagnostik samt utveckla nya typer av behandlingar.”

Eva Mattsson, kurator vid kirurgiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus i Lund.
”Hur påverkas livssituationen när någon drabbas av pankreascancer?”

Margareta Heby, överläkare vid onkologisk kliniken, Skånes Universitetssjukhus i Malmö och Lund, tillika regional patientprocessledare.

”Hur behandlar vi pankreascancer idag och vad innebär den nystartade forskningsstudien CHAMP som genomförs på onkologen i Malmö.”

Anmäl dig till syd@palema.org

Läs mer på vår sida om WPCD 2018.