Alla som drabbas av en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom – där cancer ingår – har rätt att få en “ny medicinsk bedömning” (även kallad second opinion).

Patientlagens 8 kapitel 1 paragraf säger att:

“En patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada ska få möjlighet att inom eller utom den egna regionen få en ny medicinsk bedömning.”

Syftet är att patienten ska kunna känna sig trygg med att ha fått en korrekt diagnos och att den föreslagna behandlingen är lämplig utifrån vetenskap, beprövad erfarenhet och patientens individuella förutsättningar.

För att få en ny medicinsk bedömning ska patienten vända sig till sin läkare eller kontaktsjuksköterska som ordnar med remiss till en annan mottagning. När bedömningen där är klar diskuterar patienten och läkaren svaret samt vilket behandlingsalternativ är mest lämpligt. Bedömningen bekostas av den region där patienten är folkbokförd.

Men en studie från Stockholm har tidigare visat att endast 10 procent av patienterna med cancer blir informerade om den lagstadgade möjligheten till NMB!

IT-satsning för att effektivisera processen för Ny Medicinsk Bedömning

Sedan hösten 2019 arbetar RCC Stockholm Gotland därför på uppdrag av RCC Samverkan med att effektivisera processen för Ny Medicinsk Bedömning (NMB). Bland annat handlar det om att ta fram nya arbetssätt samt ett IT-stöd som beräknas sättas i provdrift under senhösten 2021.

Men fram tills detta är klart – glöm inte att du som är drabbad av cancer alltså alltid har en lagstadgad rätt att få en second opinion! Du behöver inte heller oroa dig för att det ska skada relationen med sin läkare eftersom det är en normal process och också en mänsklig reaktion att man verkligen vill vara säker om man får ett allvarligt sjukdomsbesked.

Läs mer på RCC Stockholm-Gotland.

Pin It on Pinterest

Share This