Ansökan till Cancerrehabfondens rehabprogram våren 2021 är nu öppen. Ansökningsperioden stänger den 27 januari  kl 12.00.

Vem kan ansöka?

De erbjuder rehabiliteringsprogram till vuxna cancerdrabbade. Deras rehabprogram riktar sig till dig som är färdigbehandlad.

Med färdigbehandlad menas:

  • att cancerbehandlingen i form av kirurgi, cellgifter, strålning eller immunterapi är avslutad
  • det finns ingen påvisad kvarvarande cancersjukdom
  • man har återhämtat sig från akuta biverkningar som blodbrist och nedsatt immunförsvar
  • Fortsatt hormonbehandling vid bröstcancer, med syfte att förhindra återfall, räknas inte som pågående cancerbehandling.
CancerRehabFonden

Det ska ha gått minst 6 månader mellan avslutad behandling och startdatum för det rehabprogram du söker till. För att ha bästa möjliga förutsättningar för att tillgodogöra dig rehabiliteringen behöver du ha återhämtat dig från en del av de biverkningar som behandlingen ger.

Pin It on Pinterest

Share This