Henrik Fors

24 mars, 2017

I år satsar Cancerfonden extra mycket på forskning om bukspottkörtelcancer.

I år satsar Cancerfonden extra mycket på forskning om bukspottkörtelcancer. Det är klart sedan anslag till ytterligare tolv forskartjänster redovisats av Cancerfondens forskningsnämnd. – Det är […]
23 mars, 2017

Intervju med pankreasforskare och Palemas ordförande den 27 och 28 mars

Vetenskapsradion, P1, sänder kl 1210 ett reportage om pankreascancer den 27 mars del 1 och del 2 den 28 mars. Det är en journalist som heter Mats Carlsson […]
20 februari, 2017

Kallelse – årsmöte i Cancerföreningen PALEMA

Du som medlem kallas till PALEMAs årsmöte. Även du som inte har anmält dig är välkommen! Dock saknar du rösträtt! Plats: Årsmötet äger rum på RCC Stockholm-Gotland, Västgötagatan […]
11 januari, 2017
Palema nya hemsida

PALEMA lanserar nu en ny och modernare hemsida

Nu lanserar vi en ny, modern hemsida med ny layout, struktur och som självklart är anpassad för alla olika skärmstorlekar, vilket gör att det går lätt att läsa den även på mobiler och läsplattor.
4 november, 2016

Informationsmöte

På WPCD den 17 november organiserade PALEMA i Stockholm ett informationsmöte på temat ”Vilken behandlingsutveckling och forskning sker inom pankreascancerområdet under de närmaste åren?”
4 oktober, 2016

Reviderat Nationellt vårdprogram

Palema har under året deltagit med representanter i utvecklingsmöten för revidering av Nationellt vårdprogram för pankreascancer. Syftet med programmet är att ta vara på och beskriva bästa […]
4 september, 2016

Temadag om rehabilitering efter kurativt syftande behandling av esofagus-ventrikelcancer

Palema arrangerar tillsammans med NREV (Nationella kvalitets registret för esofagus-ventrikelcancer en temadag som går under namnet - "Vägen tillbaka". Temadagen som går av stapeln den 28 oktober 2016 handlar om rehabilitering efter kurativt syftande behandling av esofagus-ventrikelcancer.
4 maj, 2016

PALEMA är medlem i det nystartade internationella nätverket WPCC

PALEMA är nu medlem i det nystartade internationella nätverket WPCC, World Pancreatic Cancer Coalition, som startades i maj 2016. WPCC’s främsta uppgift är att knyta ihop de ideellt verkande organisationer som finns ”world wide” (ca 50 medlemmar).
9 mars, 2016

Ny styrelse vid årsstämman 2016

Vid årsmötet den 9 mars utsågs följande styrelse: Ledamöter Carl M Hamilton Ordförande 2016/17 Ann-Sofie Ryttning Hulthén, Vice ordförande 2015/16 – 2016/17 Magnus Hulthén, Dataansvarig 2015/16 – 2016/17 […]
4 november, 2015

PALEMA är ordinarie organisationsmedlem i NMC, Nätverket Mot Cancer

PALEMA är ordinarie organisationsmedlem i NMC, Nätverket Mot Cancer där föreningens ordförande är ordinarie styrelsemedlem fram tom november 2016.