Från och med i år finns bara ett slags medlemskap nämligen ”enskild medlem”. Medlemsavgiften för enskild medlem är 100 kr/år. För vidare information se årsmötesprotokollet punkt 14. (Du hittar detta protokoll på vår startsida under ”Meny”, ”Om PALEMA” och därefter under ”Årsmöten”)

Pin It on Pinterest

Share This