Beslut taget på årsmötet den 9 mars 2017 – Medlemsskap

Från och med i år finns bara ett slags medlemskap nämligen ”enskild medlem”. Medlemsavgiften för enskild medlem är 100 kr/år. För vidare information se årsmötesprotokollet punkt 14. (Du hittar detta protokoll på vår startsida under ”Meny”, ”Om PALEMA” och därefter under ”Årsmöten”)