Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Okategoriserat
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Bra tips om din patientjournal och vårdplan

av | 16 september, 2022 | Cancer generellt

Hur får du tillgång till din journal? Vad ska stå i den och vem får läsa i den? Netdoktor har i en artikel skrivit detaljerat om journalhantering och patientens rättigheter kring detta viktiga dokument. Artikeln beskriver även hur din vårdplan ska hanteras och hur du kan få gratis hjälp att tolka det som står i patientjournalen.

Alla vårdgivare skriver patientjournaler. Syftet med att hälso- och sjukvården för journal på sina patienter är i första hand att journalen ska bidra till god och säker vård för patienten.

Journalen ska även vara en informationskälla för patienten själv, och i vissa fall patientens närstående/anhöriga.

Här nedan är de huvudsakliga frågorna listade från artikeln. I artikeln beskrivs innehållet i detalj:

Patientjournal

Vad är syftet med patientjournaler?

Hur gör jag för att läsa min journal?

Hur hittar jag gamla journaler?

Hur begär jag ut en närståendes journal?

Kan man bli nekad att läsa sin egen journal?

Kan jag överklaga beslut om nekande till journal?

Vad ska min patientjournal innehålla?

Ska jag förstå vad som står i journalen? (Det finns gratis hjälp!)

Ska ”Min vårdplan” för cancerbehandling finnas med i journalen?

Vad kan jag göra om det står felaktigheter i journalen?

Vilka inom hälso- och sjukvården får läsa min journal?

Kan jag se vem som har läst min journal?

Kan andra än vårdpersonal få tillgång till min journal?

Kan jag spärra vissa journaluppgifter?

Kan en spärr av journalen hävas?

Om PALEMAs artiklar

Det händer ibland att vi skriver artiklar om ett specifikt företag, en specifik organisation eller en specifik produkt. Vi tar aldrig emot någon ersättning för att skriva artiklar utan vi skriver enbart om det som vi bedömer vara av intresse för våra läsare. Likaså om vi länkar till en specifik sida så är det för att vi bedömer informationen där vara av intresse för våra läsare, inte för att vi får betalt för det.

Våra olika policyer, bland annat sponsor- och samarbetspolicy finns att läsa här.

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Fler nyheter:

Mage
Forskning, Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)

Ny avancerad metod vid bekämpning av svår magcancer

STOPGAP är en amerikansk klinisk prövning som använder tre behandlingssätt för avancerade gastriska och gastroesofageala adenocarcinom. Målet är att visa att denna kombinationsterapi är säker och förbättrar patienternas överlevnad. "Den nuvarande standarden för vård av avancerad magcancer är huvudsakligen palliativ", säger onkologen Maheswari Senthil. "Vi tror att detta tillvägagångssätt kommer att ge dessa patienter mycket bättre resultat och överlevnad."

Lever forskning
Forskning, Levercancer, Okategoriserat

4 tekniker för behandling av levercancer

Under de senaste åren har det skett flera framsteg i behandlingen av levercancer. Även om borttagning av levercancer genom kirurgi kan vara en effektiv form av levercancerbehandling för vissa patienter, är den inte lämplig för alla patienter. När forskare fortsätter att upptäcka nya behandlingar har läkare idag fler alternativ att överväga för sina patienter.

Pin It on Pinterest