Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Bristande styrning gör cancervården ojämlik

av | 19 november, 2021 | Cancer generellt

Möjligheten att få nya, och ofta väldigt dyra, cancerläkemedel varierar fortsatt stort mellan Sveriges regioner, bedömer onkolog och docent.

Tidigare rapporter från Cancerfonden och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har visat att för den som bosätter sig på ena sidan om en regiongräns kan det vara två till tre gånger lättare att få ett nytt, bra, men dyrt cancerläkemedel än för den om som bor på andra sidan länsgränsen.

Det är fortfarande ett problem, bedömer Nils Wilking, docent vid Karolinska Institutet som utrett ojämlikheten i cancervården.

Nils Wilking är inte ensam om att kritisera Sveriges ojämlika cancervård. Bland annat släppte Myndigheten för vård- och omsorgsanalys en rapport 2019 med titel ”Omotiverat olika”. I den konstateras förvisso att skillnader mellan regionerna är ofrånkomliga, men även att en större del av dem är omotiverade. Vilket i sin tur leder till att vården för en patiens som har fått en cancerdiagnos kommer att variera beroende på bostadsort och utbildningsbakgrund. 

Även Cancerfonden har i ett flertal rapporter lyft konsekvenserna av den ojämlika cancervården. Bland annat hävdar de i en rapport från 2018 att 2900 liv per år hade kunnat räddas om alla med en cancerdiagnos hade lika hög överlevnad som de med en eftergymnasial utbildning.  

– I Stockholm är det tydligt att möjligheten att överleva en cancersjukdom varierar beroende på vid vilken tunnelbanestation man bor. Men det är ett samhällspolitiskt problem och måste tacklas på ett annat sätt än de skillnader som finns mellan regioner när det gäller tillgång till nya bra cancerläkemedel säger Nils Wilking.

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Senaste nyheterna:

Sommartider på PALEMA

Sommartider på PALEMA

Nu är sommaren här och vi hoppas att det kan bli lite avkoppling för er, både drabbade och anhöriga. Vi på kansliet och redaktionen drar ner på verksamheten under en tid, men finns tillgängliga för frågor. Det kan dock ibland dröja lite längre med svar.

läs mer
Precisionsmedicin ställer nya krav på cancervården

Precisionsmedicin ställer nya krav på cancervården

Precisionsmedicinerna är en revolution inom cancervården som samtidigt gör att det krävs ett nytänkande. Vid ett seminarium anordnat av Lif togs flera aspekter av detta upp: Förändrade vårdprogram, nya samarbeten, tillgång till diagnostik, delning av patientdata och ett utökat patientinflytande.

läs mer

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Pin It on Pinterest