Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Okategoriserat
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Brott mot hälso- och sjukvårdslagen upprör

av | 22 september, 2022 | Cancer generellt, Forskning

Precisionsmediciner kan vara väldigt verkningsfulla vid cancervård, men möjligheterna att få ta del av medicinerna varierar på ett orättvist sätt inom Sverige. I en debattartikel går företrädare för vården och Nätverket mot cancer så långt att ställa frågan: Varför ställs inte ansvariga inför rätta?

Artikeln är författad av Roger Henriksson, professor och överläkare vid Norrlands universitetssjukhus, Göran Edbom, tidigare chef för Cancercentrum på Norrlands universitetssjukhus, Umeå och Margareta Haag, ordförande för patientföreningen Nätverket mot cancer.

De pekar på bristen av samordning som hotar en jämlik vård för alla. Det är i dagsläget bara en tiondel av patienterna som får tillgång till kompletta analyser, och det är i många fall privata vårdgivare som använder sig av de bästa blodtesterna.

Paragraf

Ges optimal vård?

Det innebär ofta att patienterna själva får bekosta testerna. Det finns många godkända precisionsläkemedel men variationen vid användning mellan regionerna är mycket stor. Det gäller även analyser av tumörer.

De här bristerna är kända sedan förut gällande de olika aktörerna inom vården men väldigt lite händer enligt artikelförfattarna, framförallt pga uppdelningen i 21 regioner. Den bristande samordningen och ineffektiva lagstiftningen som ej följs, kommer att försena lovande behandlingar många år innan det kommer att ges till alla patienter som har nytta av dem. Författarna ställer även frågan. Vad avgör egentligen att optimal vård ges enligt de senaste vetenskapliga rönen?

Och de ställer även följdfrågan skarpt: Hur länge ska dessa uppenbara brott mot hälso- och sjukvårdslagen, med orättvis och ojämn vård för våra patienter, få fortgå innan riksdag och regering genomför nödvändiga förändringar? Varför lagförs inte ansvariga på liknande sätt som gäller i övriga delar av samhället?

 

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Fler nyheter:

Mage
Forskning, Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)

Ny avancerad metod vid bekämpning av svår magcancer

STOPGAP är en amerikansk klinisk prövning som använder tre behandlingssätt för avancerade gastriska och gastroesofageala adenocarcinom. Målet är att visa att denna kombinationsterapi är säker och förbättrar patienternas överlevnad. "Den nuvarande standarden för vård av avancerad magcancer är huvudsakligen palliativ", säger onkologen Maheswari Senthil. "Vi tror att detta tillvägagångssätt kommer att ge dessa patienter mycket bättre resultat och överlevnad."

Lever forskning
Forskning, Levercancer, Okategoriserat

4 tekniker för behandling av levercancer

Under de senaste åren har det skett flera framsteg i behandlingen av levercancer. Även om borttagning av levercancer genom kirurgi kan vara en effektiv form av levercancerbehandling för vissa patienter, är den inte lämplig för alla patienter. När forskare fortsätter att upptäcka nya behandlingar har läkare idag fler alternativ att överväga för sina patienter.

Pin It on Pinterest