Inte alla känner till att det går att få vård utomlands och få ersättning i olika former genom Försäkringskassan. Cancervård är ett exempel på när det kan vara så bråttom med behandling att väntetiderna är för långa i Sverige.

Det finns olika sätt att söka på: Förhandstillstånd, förhandsbesked och ersättning i efterhand. Du kan be Försäkringskassan att hjälpa till med vilket alternativ som är bäst för dig.

Rätten att söka vård utomlands gäller i EU/EES och Schweiz. Rätten till vilken vård som du kan söka avgörs inom de olika regionerna i Sverige. Men enligt EU så är rättigheterna ganska långtgående, om exempelvis en behandling inte kan erbjudas i hemlandet.

Exempelvis är cancervården hos Finländska Docrates välkänd för många, men det går även att söka i andra länder.

Cancervård utomlands betald genom Försäkringskassan

Läs mer

I länkarna nedan finns information om processen för ansökan och hur du hittar kontakter till olika länders Nationella kontaktpunkter för hälsovård.

Om PALEMAs artiklar

Det händer ibland att vi skriver artiklar om ett specifikt företag, en specifik organisation eller en specifik produkt. Vi tar aldrig emot någon ersättning för att skriva artiklar utan vi skriver enbart om det som vi bedömer vara av intresse för våra läsare. Likaså om vi länkar till en specifik sida så är det för att vi bedömer informationen där vara av intresse för våra läsare, inte för att vi får betalt för det.

Våra olika policyer, bland annat sponsor- och samarbetspolicy finns att läsa här.

Pin It on Pinterest

Share This