Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Dina erfarenheter om tiden efter cancerbehandlingen behövs

av | 1 oktober, 2020 | Cancer generellt

Kunskapsteam CaPrim (Cancer i Primärvården) vid Akademiskt Primärvårdscentrum planerar i samarbete med Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland projektet ”Aktiv överlämning och aktivt mottagande i primärvården av personer som behandlats för cancer”.

Observera att detta enbart gäller dig som hör till Region Stockholm-Gotland!

Projektet är ett led i arbetet med den nationella Långsiktiga inriktningen för cancervård som lades fram av regeringen 2018 och där det slå fast att ”Primärvården har en nyckelroll för att bidra till sammanhållna vårdkedjor genom dess arbete med att såväl upptäcka cancer som att följa upp och rehabilitera cancerpatienter efter genomförd behandling”.

Under 2020-21 kommer de att genomföra en pilotstudie av ett nytt arbetssätt. Det handlar om strukturerad kommunikation och tydlig ansvarsfördelning mellan kontaktsjuksköterskor i cancervården på sjukhus och distriktssköterskor i primärvården när det gäller rehabilitering och personcentrerat stöd till personer som avslutat sin cancerbehandling.

pink balloon lot on air during daytime

För att projektet ska bli så bra som möjligt är de måna om att redan på planeringsstadiet ta del av olika intressenters perspektiv på frågan. Som ett viktigt första steg önskar de diskutera projektets upplägg och inriktning tillsammans med patienter och patientrepresentanter. De skulle därför vilja få kontakt med dig som vill dela med dig av dina erfarenheter om tiden efter cancerbehandlingen.

Diskussionerna sker i så kallade fokusgrupper digitalt via Microsoft Teams torsdag 15/10 kl. 18-20 eller tisdag 20/10 kl. 17-19.

För att kunna bidra i diskussionen bör du vara bekväm med att delta i digitala möten och ha tillgång till en stabil internetuppkoppling. Intresseanmälan skickas till: emma.granlund-hjelm@sll.se, senast 5/10.

Uppge i intresseanmälan vilket datum som du vill delta, samt ditt telefonnummer så de kan ringa upp dig. Anledningen till att de vill ringa upp är att de behöver några uppgifter ifrån dig så att de kan planera fokusgrupperna på bästa sätt.*

Vid intresse finns det också möjlighet att ingå i ett mer långsiktigt samarbete i ovan nämnda forsknings- och vårdutvecklingsprojekt.

*De värnar om att behandla dina personuppgifter med transparens och öppenhet och med respekt för din personliga integritet. För mer information kan du se APC och AVC:s integritetspolicy

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Senaste nyheterna:

Sommartider på PALEMA

Sommartider på PALEMA

Nu är sommaren här och vi hoppas att det kan bli lite avkoppling för er, både drabbade och anhöriga. Vi på kansliet och redaktionen drar ner på verksamheten under en tid, men finns tillgängliga för frågor. Det kan dock ibland dröja lite längre med svar.

läs mer
Precisionsmedicin ställer nya krav på cancervården

Precisionsmedicin ställer nya krav på cancervården

Precisionsmedicinerna är en revolution inom cancervården som samtidigt gör att det krävs ett nytänkande. Vid ett seminarium anordnat av Lif togs flera aspekter av detta upp: Förändrade vårdprogram, nya samarbeten, tillgång till diagnostik, delning av patientdata och ett utökat patientinflytande.

läs mer

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Pin It on Pinterest