Enkät för dig som är cancerberörd!

av | 17 juni, 2021 | Cancer generellt

Det här är en undersökning som riktar sig till cancerpatienter som är under behandling, lever med kronisk cancer, är friskförklarade eller som är närstående och som sökt för symtom i primärvården.

Det är en undersökning från Nätverket mot Cancer som riktar sig till cancerpatienter både under behandling, lever med kronisk cancer, friskförklarad eller närstående (förälder eller respektive).

Undersökningen kommer att ligga öppen under sommaren och de hoppas på att få in så många svar som möjligt.

Information om undersökningen

Nätverket mot cancer driver projekt ”Tidig upptäckt av cancer – skillnad mellan liv och död”. Syftet med denna undersökning är att kartlägga hur den faktiska situationen ser ut för patienterna som söker för symtom via Primärvården; hur lång tid tar det från första symtom till diagnos och behandling.

Enkäten är en del av de aktiviteter som genomförs i projektet i syfte att arbeta för att alla regioner ska ha en skrivning och en plan för hur all cancer ska upptäckas i stadie 1 (Tumören är liten och ej spridd). Med målet att 75% av all cancer ska upptäckas i Stadie 1 inom 3 år.

Scanna QR koden nedan för att delta i undersökningen eller klicka här>>>

Enkät För Dig Som Cancerberörd!

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Vi tackar våra sponsorer för deras oumbärliga stöd!

Weekend Webbexperterna
NMV Group

Pin It on Pinterest

Share This