Enkätundersökning om cancerrelaterad smärta

av | 20 september, 2021 | Cancer generellt | 0 Kommentarer

En forskargrupp vid Lunds universitet genomför ett forskningsprojekt för att kunna hjälpa personer med cancerrelaterad smärta. Som ett första steg vill de nu komma i kontakt med personer som har eller har haft cancer för att genomföra en enkätundersökning. 

Enkäten handlar om ens smärtupplevelse, vilken hjälp man fått och hur ens smärta och välmående hänger ihop.

På sikt hoppas de kunna använda de svar de får in för att utveckla nya psykologiska behandlingsmetoder för att hjälpa personer med cancerrelaterad smärta. De är mycket tacksamma för alla bidrag!

Beräknad tidsåtgång för enkäten är ca 30 min, men du kan pausa när du vill och fortsätta senare (så länge du går in i undersökningen via samma dator eller telefon igen).

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Vi tackar våra sponsorer för deras oumbärliga stöd!

Weekend Webbexperterna
NMV Group

Pin It on Pinterest

Share This