I en serie om 3 filmer med rubriken “Eva och Matthias pratar om pankreascancer” kommer här del 2 som handlar om hur vårdförloppet är tänkt att fungera och om hur det i verkligheten fungerade för Eva.

Eva Backman, Cancerföreningen PALEMAs ordförande och Matthias Löhr, professor och överläkare vid Karolinska Institutet, sitter och pratar om pankreascancer i en serie om 3 filmer.

Detta är del två som fokuserar på hur vårdförloppet ska fungera och Evas upplevelser om hur det i verkligheten fungerade för henne.

De pratar bland annat också om vikten av tidig diagnos och om problemen att upptäcka just pankreascancer och avsaknaden av blodmarkörer, om olika behandlingsmetoder och även om hur processen ser ut för uppföljning och kontroll efter avslutade behandlingar.

Eva pratar också om hur hon tycker sjukvården kunde vara mer proaktiv istället för bara reaktiv.

Längd: 25 minuter.

(Ni missade väl inte del 1? Den hittar ni här.)

 

Wallenius Wilhelmsen

Vi vill också rikta ett varmt tack till Signe och Olof Wallenius Stiftelse som hjälpte till med både lokal och teknik som möjliggjorde denna inspelning!

Pin It on Pinterest

Share This