Det finns nu ett antal korta filmer om cancerrehabilitering på 1177 som riktar sig till alla som behandlas eller har behandlats för cancer och till de som är närstående till någon som har eller har haft cancer. 

Cancerrehabilitering är allt som kan göra att livet blir så bra som möjligt före, under och efter behandling av cancer. De flesta som har eller har haft cancer behöver någon typ av rehabilitering någon gång under förloppet.

Att få information kring cancerrehabilitering är viktigt och nu finns möjlighet att få informationen när det passar patienten, via vårdguiden 1177.se.

Rehabiliteringsinsatser kan, beroende på typ av insats, ges på hemsjukhus, vårdcentral eller rehabiliteringsmottagning inom primärvården.

Film

På Cancerrehabiliteringen Onkologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset har de nu i samarbete med patienter, kommunikationsenheten SU och Vårdgivarguiden producerat korta filmer som riktar sig till alla som behandlas eller har behandlats för cancer och till de som är närstående till någon som har eller har haft cancer.

Filmerna tar upp följande 14 ämnen:

 • Fatigue – cancerrelaterad trötthet
 • Smärta
 • Mat för att må bra under/efter behandling
 • Sexuell hälsa och rehabilitering vid cancersjukdom (kommer snart)
 • Barn som närstående
 • Alternativ medicin
 • Tarmproblem vid strålbehandling mot bäckenområdet
 • Fysisk aktivitet och träning
 • Balans i vardagen
 • Psykologiska utmaningar
 • Oro och ångest
 • Återgång till arbete efter cancersjukdom (kommer snart)
 • Kontaktsjuksköterskan – din fasta punkt under cancerbehandlingen (kommer snart)
 • Information om Uppföljningsmottagningen efter barncancer

Informationen i filmerna är generell och tar upp de vanligaste insatserna vid cancerrehabilitering.

Filmerna om kontaktsjuksköterskan, återgång till arbetet och sexuell hälsa är inte helt klara än men planeras att läggas upp i början av februari.

Pin It on Pinterest

Share This