Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Renoveringsarbete pågår! Just nu jobbar vi med att uppdatera vår hemsida och under arbetet kan det hända att det ser lite rörigt ut, med det kommer att bli bra när det är färdigt! Vi ber om överseende – och har ni något problem med att hitta det ni söker efter, kontakta support@palema.org.

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)
Cancerföreningen Cancer Commons har skrivit en utförlig redogörelse av hur matstrupscancer fungerar och vad som finns som nya behandlingsmetoder. Det är en amerikansk förening och metoderna som beskrivs är vad som främst gäller i USA, men mycket är likt och beskriver läget bra i stort.

Artikeln går igenom det senaste forskningsläget och de senaste behandlingsmetoderna. Det sker som många vet numera en molekylär bedömning där en bit av den bortopererade tumören analyseras för bestämmande av DNA. Läkarna letar efter olika sorters avvikelser inom patientens DNA, för att kunna bestämma lämplig medicinering och/eller annan behandling.

Det finns en mängd varianter av behandlingar och försök, bland annat platinabaserad kemoterapi, FOLFOX, immunterapi, målsökande genterapier, och även målsökande terapi på molekylnivå.

Medicinsk testning

Det pågår även en del mycket lovande kliniska tester med CAR-T som hjälper kroppens egna celler att bekämpa cancern. CAR-T är en intressant utveckling som också studeras inom andra cancerformer. Det görs även kliniska tester med en medicin som heter antikropp-läkemedel-konjugat (ADC) som dödar cancerceller, och samtidigt skonar friska celler.

Det finns nu även utökade möjligheter att göra biopsier direkt via blodprov vilket man som patient eller anhörig bör känna till. Utvecklingen inom det området går snabbt och kan redan nu upptäcka 50 talet cancerformer.

Det har skett en förbättring av utsikterna för patienter med matstrupscancer. Under 1960 och 1970 talet var femårsöverlevnaden endast 5% men har nu stigit till 20%.

Pin It on Pinterest

Share This