Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Okategoriserat
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Gratis verktyg för att hitta läkare, kliniska tester och rapporter

av | 12 maj, 2022 | Cancer generellt

I tjänsten, Medifind, som går att använda på internet finns det ett flertal bra sökningsmöjligheter. Läkare runt om i världen med specialiteter och betyg på läkarna. Det går att söka möjliga second opinions och leta bland forskningsrapporter. Ett intressant verktyg som bygger på Artificiell Intelligens (AI) och som har fått flera utmärkelser.
Flera användare av verktyget har sagt att det är mycket tidsbesparande för att kunna hitta rätt vård och specifika läkare. Läkarna betygssätt utifrån sina kunskaper inom sina specialområden och besökaren får även en summering av läkaren. Ett exempel är att 255 läkare med specialområdet bukspottkörtelcancer fås fram bara i Sverige. Men verktyget får även fram resultat globalt, vilket också kan vara till nytta om det är någon speciell inriktning inom ett cancerområde som en patient är intresserad av.
Det går också att ställa in hur långt man är beredd att åka för sin sjukvård.

Det finns möjlighet att söka second opinions och då tar verktyget fram de främsta inom diagnosen, eftersom det är det en patient är ute efter vid en second opinion.

Avancerade sökningar

Det finns inga garantier att man sedan får vård av de föreslagna träffarna men det gör urvalet mycket lättare eftersom de är betygsatta och att det finns bra information om läkarna. Ibland kan ju även expertis behöva sökas utomlands, exempelvis för en second opinion. Listningen av forskningsrapporter inom olika sjukdomar kan också hjälpa till för att se vad som är på gång. Vi säger inte att det här är ett uttömmande verktyg för alla, men det kan vara ett värdefullt sökhjälpmedel som komplement till annan upplysning som vården ger. Vi säger inte heller att resultaten alltid är fullständigt rättvisande men AI-beräkningarna är avancerade och tar bland annat hänsyn till antalet forskningsrapporter gjorda av läkare.

Som ett tips frågar verktyget ibland efter e-mail och kontaktuppgifter, men det går ofta att skippa det och gå vidare ändå, om du inte vill fylla i det.

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Fler nyheter:

Mage
Forskning, Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)

Ny avancerad metod vid bekämpning av svår magcancer

STOPGAP är en amerikansk klinisk prövning som använder tre behandlingssätt för avancerade gastriska och gastroesofageala adenocarcinom. Målet är att visa att denna kombinationsterapi är säker och förbättrar patienternas överlevnad. "Den nuvarande standarden för vård av avancerad magcancer är huvudsakligen palliativ", säger onkologen Maheswari Senthil. "Vi tror att detta tillvägagångssätt kommer att ge dessa patienter mycket bättre resultat och överlevnad."

Lever forskning
Forskning, Levercancer, Okategoriserat

4 tekniker för behandling av levercancer

Under de senaste åren har det skett flera framsteg i behandlingen av levercancer. Även om borttagning av levercancer genom kirurgi kan vara en effektiv form av levercancerbehandling för vissa patienter, är den inte lämplig för alla patienter. När forskare fortsätter att upptäcka nya behandlingar har läkare idag fler alternativ att överväga för sina patienter.

Pin It on Pinterest