Jag heter Grete Bernhardsson, är 36 år, gift och mamma till 6 barn.

Jag drabbades 2015 av cancer i bukspottkörteln, genomgick operation januari 2016. Sedan dess tyder ingenting på att cancern ska komma tillbaka . Så även om jag är drabbad av konsekvenserna av en stor bukoperation och avsaknad av en del av min bukspottkörtel, så är jag idag att betrakta som frisk.

Jag har valt att engagera mig i PALEMA dels för att jag själv saknade relevant stöd och information för mig och min familj när jag blev sjuk, dels för att jag tror att min erfarenhet och historia kan vara till hjälp för andra. Jag brinner för tanken att den som blir drabbad aldrig ska behöva känna sig ensam och inte lyssnad på. Genom att verka för PALEMA så hoppas jag kunna möjliggöra för drabbade att möta andra med samma erfarenhet.

Pin It on Pinterest

Share This