På Sabbatsbergs sjukhus finns Centrum för Cancerrehabilitering som har som målsättning att erbjuda individer rehabilitering utifrån den enskildes behov och förutsättningar samt att utforma olika åtgärder för att hjälpa till på vägen till ett fungerande vardagsliv och välmående.

De som arbetar på centret är cancerläkare, psykiater, psykolog, dietist, kurator, arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska.

En psykolog och en sjuksköterska kommer att presentera verksamheten och hur man kommer i kontakt med dem.

Presentationen kommer att ta cirka en timme och det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor.

Om det finns tid över har de lovat att utifrån sina erfarenheter svara på vanligt förekommande frågor om ”second opinion”, vård i annat landsting, på annat sjukhus o. dyl.

Välkommen

Plats: Mötet kommer att vara i RCC Stockholm – Gotlands lokaler Västgötagatan 2, 4 tr.

Anmälan: Senast 23 november till info@palema.org

Ladda ner: Inbjudan (.pdf)

Pin It on Pinterest

Share This