Inbjudan till studie om föräldraskap och cancer

av | 3 september, 2021 | Cancer generellt

I Sverige diagnostiseras fler än 60 000 personer med cancer varje år och en stor andel av dessa har minderåriga barn. Att drabbas av cancer innebär stora praktiska, sociala och känslomässiga påfrestningar och att samtidigt vara förälder kan göra dessa utmaningar än större.

Ökad kunskap om vilka faktorer som påverkar föräldrars mående behövs för att kunna underlätta för föräldrar med cancer och deras familjer.

CONNECTED-projektet startades 2021 har som mål att öka kunskapen om psykiskt välmående och familjefunktion hos föräldrar som har cancer och att utveckla ett psykosocialt stödprogram som riktar sig till föräldrar med cancer.

De som driver projektet vill intervjua dig som är förälder med cancer för att få en förståelse för hur cancersjukdomen påverkar föräldraskap, familjeliv och psykiskt välmående.

Intervjun tar ungefär en timme och kan genomföras via zoom, telefon eller på plats i Uppsala beroende på vad du föredrar. Ingen kommer att kunna veta att du deltar i studien eller vad du berättat, eftersom det du delar med dig av kommer att avidentifieras.

Händer

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Vi tackar våra sponsorer för deras oumbärliga stöd!

Weekend Webbexperterna
NMV Group

Pin It on Pinterest

Share This