Informationsfilm om läkemedlet Creon

Denna kortfilm vänder sig till dig som är ordinerad Creon.

På samma länk hittar du även flera tips och råd till dig som använder Creon. Tittar gärna mer under dessa flikar som finns till höger om filmen:

* Patientstöds program
* Enzymsupport
* Mat- och symtomdagboken

Filmen finns tillgänglig på flera språk.