Kalender

okt
1
tor
Styrelsemöte
okt 1 kl. 16:00 – 19:00
 • Styrelsemöten är enbart för styrelseledamöterna samt speciellt inbjudan personer. 
 • Den medlem i föreningen som önskar att något ärende tas upp av styrelsen är välkommen att kontakta sekreterare@palema.org minst en vecka före styrelsemötet.  
 • Rapporter från styrelsemötena kommer att kommuniceras ut i nyhetsbrev kvartalsvis.
okt
2
fre
Webbinarium om de vanligaste problemen som kan uppkomma efter genomgång av matstrupscanceroperation @ Online webbinarium
okt 2 kl. 13:00 – 15:00
Webbinarium om de vanligaste problemen som kan uppkomma efter genomgång av matstrupscanceroperation @ Online webbinarium

Forskargruppen Kirurgisk Vårdvetenskap vid Karolinska Institutet som leds av professor Pernilla Lagergren bjuder in till ett webbinarium den 2:a oktober mellan kl 13:00 till 15:00.

Webbinariet arrangeras tillsammans med PALEMA, patientorganisationen för matstrups- och magsäckscancer, och det Nationella kvalitetsregistret för esofagus och ventrikelcancer (NREV).

Webbinariet riktar sig i första hand till personer som behandlats för matstrupscancer eller ventrikelcancer och deras anhöriga, men även till vårdpersonal och forskare.

Under webbinariet kommer det att presenterat resultat från den pågående OSCAR-studien med fokus på de vanligaste problemen som kan uppkomma efter genomgång av matstrupscanceroperation. Det kommer även presentera resultat från en studie som undersökt hur personer som genomgått matstrupscanceroperation har påverkats av att leva efter de rekommendationer som påbjuds på grund av Covid-19 pandemin.

Deltagare kommer ha möjlighet att ställa frågor under webbinariet som kommer besvaras av en expertpanel under den sista halvtimmen.

Mer information om programmet och OSCAR-studien hittar du på vår hemsida: https://ki.se/mmk/kirurgisk-vardvetenskap 

Preliminärt program

13:00-13:10
Introduktion av webbinariet

13:10-13:20
Information om Patientorganisationen för matstrups- och magsäckscancer (PALEMA):s verksamhet
Olof Riesenfeldt, vice ordförande, PALEMA

13:25-13:35
Presentation av OSCAR-studien: Upplägg och övergripande resultat
Pernilla Lagergren, professor och sjuksköterska, Karolinska Institutet

13:35-13:45
Operation och återhämtning efter matstrupscancer
Fredrik Klevebro, kirurg, Karolinska Universitetssjukhuset

13:45-13:55
Nutritionsaspekter i OSCAR-studien
Helen Rosenlund, dietist och forskare, Karolinska Institutet

13:55-14:05
Bensträckare

14:05-14:10
Presentation av forskningspartnersamarbete – samverkan mellan patienter, anhöriga, och forskare

14:10-14:20
Att vara anhörig
Cecilia Haddad Ringborg, sjuksköterska och doktorand, Karolinska Institutet

14:20-14:30
Livskvalitet under Covid-19 pandemin
Kalle Mälberg, forskningssjuksköterska och doktorand, Karolinska Institutet

14:30-15:00
Frågestund och avslutning
Panel:
Fredrik Klevebro – kirurg 
Gabriella Alexandersson von Döbeln – onkolog 
Helena Sundlöf – kontaktsjuksköterska
Jessica Ericsson – dietist 
alla verksamma vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.
Presentatörer från dagen kommer också finnas tillgängliga för frågor.

nov
3
tis
Styrelsemöte
nov 3 kl. 16:00 – 19:00
 • Styrelsemöten är enbart för styrelseledamöterna samt speciellt inbjudan personer. 
 • Den medlem i föreningen som önskar att något ärende tas upp av styrelsen är välkommen att kontakta sekreterare@palema.org minst en vecka före styrelsemötet.  
 • Rapporter från styrelsemötena kommer att kommuniceras ut i nyhetsbrev kvartalsvis.
nov
19
tor
Världspankreascancerdagen 2020 @ TBA
nov 19 kl. 15:00 – 20:00
På grund av Corona-situationen kommer sannolikt PALEMAs aktviteter under WPCD 2020 att ändras från att vara en heldagsevent en viss dag till att ersättas med ett flertal webbinarier under ett flertal olika dagar. Mer detaljer och information kommer längre fram!

Världspankreascancerdagen är en internationell manifestation mot pankreascancer och för mer forskning.

Mer information kommer längre fram!

dec
8
tis
Styrelsemöte
dec 8 kl. 16:00 – 19:00
 • Styrelsemöten är enbart för styrelseledamöterna samt speciellt inbjudan personer. 
 • Den medlem i föreningen som önskar att något ärende tas upp av styrelsen är välkommen att kontakta sekreterare@palema.org minst en vecka före styrelsemötet.  
 • Rapporter från styrelsemötena kommer att kommuniceras ut i nyhetsbrev kvartalsvis.
jan
14
tor
Styrelsemöte
jan 14 kl. 16:00 – 19:00
 • Styrelsemöten är enbart för styrelseledamöterna samt speciellt inbjudan personer. 
 • Den medlem i föreningen som önskar att något ärende tas upp av styrelsen är välkommen att kontakta sekreterare@palema.org minst en vecka före styrelsemötet.  
 • Rapporter från styrelsemötena kommer att kommuniceras ut i nyhetsbrev kvartalsvis.
maj
7
fre
Konferens om matstrups- och magsäckscancer – vägen framåt – 7 maj 2021 @ Ingenjörshuset
maj 7 kl. 09:00 – 17:00

Anmälan

Anmälan skickas till Bengt Holmberg, medinet.holmberg@telia.com senast den 15 April 2021. Meddela också om du har någon matallergi.

Kostnad

Utbildningsdagen är kostnadsfri, inklusive lunch och kaffe.

Info

Obs! Om Corona viruset fortfarande grasserar så är antalet deltagare begränsat. Vi kommer därför att tillämpa principen ”först anmälda”.

Preliminärt program

09:00 Ankomst, registrering, kaffe

09:30 Introduktion av dagen, presentation av moderator

 • Olof Riesenfeld/Eva Backman, PALEMA
 • Kirurg Magnus Nilsson, NREV
 • Sjuksköterska Pernilla Lagergren, Karolinska Institutet (KI)

09:45 OSCAR studien: Återhämtning efter kirurgi

 • Sjuksköterska Pernilla Lagergren, KI

10:30 Fika och mingel

11:00 Patientberättelse

 • Meddelas senare

11:15 Långvariga effekter av kirurgisk behandling (matstrupe och magsäck)

 • Kirurg Fredrik Klevebro, Karolinska Universitetssjukhuset

11:45 Anhörigberättelse

 • Meddelas senare

12:00 Lunch

13:00 Nutrition – med fokus på långtidspåverkan efter kirurgi

 • Dietist Ragna Rönning, Örebro Universitetssjukhus

13:20 Patientberättelse

 • Meddelas senare

13:35 Långvariga effekter av onkologisk behandling

 • Onkolog Gabriella Alexandersson von Döbeln, Karolinska Universitetssjukhuset

14:05 Information om PALEMAS verksamhet

 • Representanter från PALEMA

14:20 Längre fika med assignerade mingelmöjligheter

15:00 Patientberättelse

 • Meddelas senare

15:15 Uppföljning och vad som händer om sjukdomen kommer tillbaka

 • Kirurg Jan Johansson, Skånes Universitetssjukhus Lund
 • Psykolog, meddelas senare

15:45 Immunoterapi

 • Meddelas senare

16:05 Bensträckare

16:15 Paneldiskussion med stort utrymme för frågor

 • Alla som presenterat under dagen

 

Arrangeras tillsammans av: Cancerföreningen PALEMA – NREV – Karolinska Institutet.

 

Pin It on Pinterest

Share This