Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

Världscancerdagen 2023

Världscancerdagen 2023

Världscancerdagen 2023

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Syftet med Världscancerdagen är att öka kunskapen om cancerpatienternas och närståendes situation hos allmänhet, profession och beslutsfattare.

Målte för Världscancerdagen är att skapa ett attraktivt och högkvalitativt program som lockar och skapa intresse och diskussion kring våra prioriterade frågor, i första hand då minskade orättvisor i cancervården och stärkta patienträttigheter.

Målgruppen är politiker och beslutsfattare inom profession och forskning på lokal, regional och nationell nivå inom hälso- och sjukvården.

Sändningen av Världscancerdagen kommer att ske LIVE hos Nätverket mot cancer och deras frukostsamtal sker i Zoom, anmäl dig om du vill lyssna in på deras frukostsamtal så skickar de ut en ZOOM länk inför respektive samtal!

Välkommen med din anmälan!

Om du har problem med formuläret så kan du skicka din anmälan till info@natverketmotcancer.se. Var tydlig med vilka fruksotsamtal du vill delta i samt om du anmäler dig till Världscancerdagen 2023. 

Världscancerdagen 4/2 – 10:00 – 12:00

Världscancerdagen 2023

Ylva Källman, Moderator

10:00 – Välkomna med:

 • Acko Ankarberg (Kd), Sjukvårdsminister
 • Margareta Haag, Ordförande Nätverket mot cancer 

Utdelning Årets Cancernätverkare 2023

Dagen kommer att handla om:

 • Tidig upptäckt
 • Precisionshälsa
 • Cancerrehabiltitering
 • Anhörigperspektivet
 • Sveriges ordförandeskap i EU

Med gäster:

 • Agneta Karlsson, Generaldirektör TLV
 • Björn Eriksson, Generaldirektör Läkemedelsverket
 • Kjell Ivarsson, Nationell cancersamordnare på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR  
 • Lena Micko (S)Region råd 2.a vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Östergötland
 • Lennart Magnusson, Verksamhetschef och forskare vid Nationellt kompetenscentrum
 • Olivia Wigzell, Generaldirektör Socialstyrelsen Cancerrehabilitering
 • Yasmine Bladelius (S), Socialutskottet
 • Med flera, vi uppdaterar löpnande!

Reflektioner och betraktelser från:

 • Bodil Jönsson, fysiker och författare
 • Anders Ekholm, framtidsforskare
Frukostsamtal Världscancerdagen 2023

Frukostsamtal 31/1 – 08:00-09.00

 • Ylva Källman, Moderator
 • Margareta haag, Ordförande Nätverket mot cancer
 • Anders Bovin, Styrelseledarmot Palema, patientrepresentant
 • Marcela Ewing, Med dr, medicinsk rådgivare Regionalt Cancercentrum Väst, ordf. nationell arbetsgrupp tidig upptäckt av cancer
 • Ulrika Årehed Kågström, Generalsekreterare Cancerfonden
 • Petra Vogt, Läkare, ordförande Nationellt Primärvårdsråd, Nationella kunskapsstyrningen och strateg, Framtidskontoret, Region Skåne
Frukostsamtal Världscancerdagen 2023

Frukostsamtal 1/2 – 08.00-09.00

 • Ylva Källman, Moderator
 • Margareta haag, Ordförande Nätverket mot cancer
 • Anders Edsjö, PhD, överläkare, Skånes universitetssjukhus; Lunds universitet, ordförande Nollvision cancer, Testebed Sweden
 • Britt-Marie Frost, Forskningschef på Barncancerfonden
 • Frida Lundmark, Lifs Life Science-expert, PhD i experimentell neurologi (neurogenetik) från KI, tidigare samordnare för Life-Sciencegruppens precisionsmedicin och ATMP
 • Jonathan Lind-Martinsson, enhetschef TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
 • Malin Hollmark, ansvarig för innovations- och forskningsfrågor på Swedish Medtech, projekt Medtech4Health
 • Richard Rosenquist Brandell, föreståndare GMS, professor i klinisk genetik vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, ledamot Nobelkommittén
Frukostsamtal Världscancerdagen 2023

Frukostsamtal 2/2 – 08:00-09:00

 • Ylva Källman, Moderator
 • Margareta haag, Ordförande Nätverket mot cancer
 • Catharina Barkman, kanslichef Forum för Health Policy, tidgare Innovationsdirektör Region Stockholm  och utredare Kartläggning Cancerrehab
 • Cecilia Friden, forskningschef fysioterapeuterna
 • Helena Ullgren, ordförande sjuksköterskor i Cancervård, Omvårdnadsansvarig, Tema Cancer, Nya Karolinska Universitetssjukhuset
 • Patrik Göransson, utvecklare och leg. psykolog, enhetschef Cancerrehabiliteringsmottagningen Helsingborg/ Projektledare Osteoporoskollen och Digital Cancerrehabilitering i Skåne (Digi-CaRe)
 • Pia Watkinson, generalsekreterare CancerRehabFonden

Fler kommande events

Pin It on Pinterest