Kontaktsjuksköterskor måste få bättre möjligheter i sitt arbete

av | 5 oktober, 2021 | Cancer generellt | 0 Kommentarer

Många kontaktsjuksköterskor har idag inte rätt förutsättningar för att utföra sitt viktiga arbete. Det saknas tid, tillgänglighet och kontinuitet. Dessutom brister det många gånger i planeringen vid cancerrehabilitering. Det konstateras i en delrapport från Karlstads universitet, tillsammans med RCC Väst och RCC Syd.

Enligt Maria Larsson, professor på Karlstads universitet, behövs forskning om situationen för kontaktsjuksköterskor för att i förlängningen kunna ge bra vård och stöd till de cancerdrabbade. Studien visar att det råder skiftande förutsättningar i olika delar av landet, och situationen som har rått under Covid-19 har också starkt påverkat kontaktsjuksköterskornas situation. Pandemins försämringar skapar enligt henne risker för att bli permanenta, något som en fördjupad analys har visat.

Sköterska med patient

Kunskap från hela studien kan användas för att säkerställa vårdkvaliteten och utveckla verksamheten för kontaktsjuksköterskorna i Sverige. Det ska även göras en studie av vårdkvalitet ur patienternas perspektiv.

RCC har under 10 år arbetat med införandet av kontaktsjuksköterskor och tycker att det är angeläget att undersöka sköterskornas möjligheter att utföra sitt uppdrag.

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Vi tackar våra sponsorer för deras oumbärliga stöd!

Weekend Webbexperterna
NMV Group

Pin It on Pinterest

Share This