Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Lovande forskning kring bukspottkörtelcancer och annan GI-cancer

av | 14 april, 2022 | Cancer generellt, Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)

Forskare i USA har upptäckt att det sker stora ansamlingar av järn i cancermutationer av typen RAS. Det är en av de mest dödliga cellerna som ofta återfinns i bukspottkörtelcancer och andra GI-cancersorter. Upptäckten gör att medicin kan bli målsökande och samtidigt minska bieffekterna, med högre och effektivare doser som följd.

Genmutationen RAS är speciellt svårbehandlad och leder till ca 25% av all dödlighet i cancer. En variant av RAS är KRAS som har varit nästan omöjlig att medicinera mot. KRAS är den cellmutation som är mest förekommande när det gäller bland annat bukspottkörtelcancer, och även annan GI-cancer. Upptäckten är att KRAS samlar en större mängd järn som gör att modifierade cancermediciner kan hitta cellerna enklare.

Det är mera järn i de muterade cancercellerna jämfört med friska celler och därför kan medicineringen göras mera riktad. Det innebär i sin tur att kraftiga bieffekter kan undvikas och därmed tillåta större doser.

Cancer

Låga doser är ett av problemen som har funnits inom medicineringen för ett effektivt cancerbekämpande. Forskningen är dock på ett ganska tidigt stadium och det kommer att dröja några år innan patienterna får ta del av detta.

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Senaste nyheterna:

Sommartider på PALEMA

Sommartider på PALEMA

Nu är sommaren här och vi hoppas att det kan bli lite avkoppling för er, både drabbade och anhöriga. Vi på kansliet och redaktionen drar ner på verksamheten under en tid, men finns tillgängliga för frågor. Det kan dock ibland dröja lite längre med svar.

läs mer
Precisionsmedicin ställer nya krav på cancervården

Precisionsmedicin ställer nya krav på cancervården

Precisionsmedicinerna är en revolution inom cancervården som samtidigt gör att det krävs ett nytänkande. Vid ett seminarium anordnat av Lif togs flera aspekter av detta upp: Förändrade vårdprogram, nya samarbeten, tillgång till diagnostik, delning av patientdata och ett utökat patientinflytande.

läs mer

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Pin It on Pinterest