Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Renoveringsarbete pågår! Just nu jobbar vi med att uppdatera vår hemsida och under arbetet kan det hända att det ser lite rörigt ut, med det kommer att bli bra när det är färdigt! Vi ber om överseende – och har ni något problem med att hitta det ni söker efter, kontakta support@palema.org.

Markant ökad livslängd med anpassad behandling för bukspottkörtelcancer

av | 20 april, 2022 | Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)

En större studie som har gjorts i USA visar på en genomsnittlig ökning av livslängden med ett år, när hänsyn tas till den specifika biologin på tumörer. Programmet som heter ”Know Your Tumor” har klargjort att det är en stor fördel att analysera tumörers molekylära sammansättning.

I studien har man jämfört en grupp som har fått gå igenom testning för DNA, RNA och proteiner i cancerceller och jämfört en grupp som har fått reguljär kemoterapi. De testade har kunnat behandlas mera målinriktat och livslängden har i genomsnitt ökat från 1.51 år till 2.58.

Forskarna bakom studien menar att det här visar på behovet av rutinmässig profilering av alla patienter, för deras unika sammansättning i tumörerna.

Genotyping
Den här typen av kartläggning öppnar också upp för tester med mediciner som har fungerat på andra cancertyper. Det kan även vara en fördel vid off-label förskrivningar och möjligt deltagande i kliniska tester.

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Senaste nyheterna:

Precisionsmedicin ställer nya krav på cancervården

Precisionsmedicin ställer nya krav på cancervården

Precisionsmedicinerna är en revolution inom cancervården som samtidigt gör att det krävs ett nytänkande. Vid ett seminarium anordnat av Lif togs flera aspekter av detta upp: Förändrade vårdprogram, nya samarbeten, tillgång till diagnostik, delning av patientdata och ett utökat patientinflytande.

läs mer

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Pin It on Pinterest